(TT 21/1967)

Ole Kvitfjell

Tegn og Tale nr. 21, 1967:
Ole Kvitfjell, elev ved yrkesskolen for dÝve i Bergen, tok 1. premie i stilkonkurransen som ble arrangert i forbindelse med Unge dÝves kulturdager 1967. Temaet hans var: "Jeg glemmer det aldri."