(TT 10/1968)

Ole Solsletten

f. 05.06.1903

Døveprest

Døves Tidsskrift nr. 10/1968:
Ole Solsletten fyller 65 år 5. juni. Han er født i Fausadal i Stranda kommune, og han gikk på døveskolen i Trondheim 1911-1919. Etter konfirmasjonen var han 1 år i skomakerlære i Stranda, men så sluttet han og flyttet til sitt barnsdomshjem, hvor han drev garden sammen med sin far i 36 år. Han arbeidet også på forskjellige anlegg samme sted. Han hadde odelsrett på gardne, men han overlot den til sin bror. Nå er garden nedlagt, etter at broren fikk arbeid på Ikornnes Møbelfabrikk.

Ole giftet seg med Margit (født Emblemsvåg) i 1948 og bodde i Fausadal i noen år. Så flyttet de to til Spjelkavik i 1952 og bygde sitt eget hus. De har et pent og koselig hjem. Han er sementstøper av yrke, ansat på Spjelkavik Sementvarefabrikk. Han og hans kone re sterkt kirkelig interessert og trofast å se i kirken når det er døvegudstjeneste. Nylig var han også representant på døves kirkemøte i Oslo.

Solsletten har vært medlem av Møre og Romsdal Døveforening fra 1925 til nå. Han har hatt mange tillitsverv, og han har bl.a. vært representert på landsmøtet i Stavanger 1959 og i Oslo 1961. Han var med på å ordne med kjøpet av foreningens feriehjem i 1956 i Brusdal, og her drev han som byggeleder i 10 år. På grunn av alt arbeidet på feriehjemmet har han ikke hatt ferie på mange år. I dag er feriehjemmet fint og trivelig for dem som kommer som gjester, og foreningens medlemmer har meget å takke Solsletten for. Han har ellers som hobby å stelle med bier. I 31 år har han drevet som birøkter. Han er medlem av Sunnmøre Birøkterlag og leverandør til Honningcentralen i Oslo.

Lo-ness