(TT 1/1953)

Ole S. Svanes

Skotøyarbeider, Oslo.

Ansatt ved Den norske Skofabrikk i 50 år. Han har Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.