(TT 22/1955) (DT 20/1970)

Oscar Ryden

f. 30.11.1885

Sverige

Tegn og Tale, 20/1965:
Han er velkjent i de døves kretser etter sitt banebrytende arbeid for døvesaken, spesielt innen idretten. Han er en gammel og tro tjener som var med fra begynnelsen av på en rekke områder fra 1900-tallet. Han var i sin tid utgiver og redaktør av Sportsbladet og flere andre publikasjoner. Innen det internasjonale døveidrettsforbundet var han et år president, foruten at han hadde sete i styret i over 25 år.

Døves Tidsskrift nr. 20/1970:
Redaktør Oscar Rydén fyller 85 år 30. november. Han er ualminnelig spenstig og vital for sin alder. Han var med på å stifte idrettsklubben «Surd» i Gøteborg i 1903, som i sin tur førte til stiftelse av Sveriges Dövas Idrottsförbund og Nordiska Dövas Idrottsförbund. Rytén har nedlagt et omfattende arbeid for utviklingen av idrettsarbeidet i løpet av de 40 årene han deltok aktivt i rabeidet, og han er ennå virksom. For sin innsats er han bl.a. ærespresident i CISS. Han er en velkjent forgrunnsfigur og nestor innen de døves idrettsorganisasjon. Han har gitt ut en del publikasjoner, hvoriblant en merker seg «Sportsbladet». Den gamle hedersguben, som nå er bosatt i Angered, Østergårdet 6, blir sikkert husket av venner fra nær og fjern på dagen, og han ønskes fortsat mange gode år.

Vi hadde gleden av å hilse på Oscar Rydén under verdensidrettslekene for døve i Jugoslavia i fjor. Han var da 84 år, men sprek som alltid. En slik svipptur var han ikke affisert av, og han deltok med stor interesse i alle arrangementene.

Vi i Norges Døve-Idrettsforbund vil slutte oss til gratulantenes rekker og ønske Oscar Rydén hjertelig til lykke med 85 års dagen.

Finn Johansen