(DT 5/1971)

Per Christian Larsen

Oslo 1971: Første døve tannteknikker i Norge.