(DT 13/1971)

Per Sigmund Bjørndal

f. 21.06.1921

Døves Tidsskrift 13/1971:
Styrer Per Sigmund Bjørndal, Alm off. framhaldsskole for døve og tunghørte, 2700 Jevnaker, fylte 50 år 21. juni. Han er født i Hareid, tok eksamen ved Levanger lærerskole i 1947 og døvelærereksamen i 1950. Bjørndal arbeidet som lærer ved Skådalen døveskole fra 1950 til 1958, og har siden vært styrer ved Alm skole.

Styrer Bjørndal er for øvrig blant de døvepedagogene som har vist størst interesse for kultur-arbeidet blant de voksne døve. Han har også påtatt seg spesialoppgaver. Han har bl.a. sittet i NDL's TV-utvalg, har hatt en del interessante artikler i Døves Tidsskrift, har virket som foredragsholder, og for øvrig er han spesielt interessert i spørsmålet om et framtidig norsk døveteater m.m. Han er norsk redaktør for Nordisk Tidsskrift för Dövundervisningen, og han er p.t. engasjert i arbeidet med en spesialoversettelse av Lukas-evangeliet for døve.