(TT 12/1969)

Ragnhild Hjelmtvedt Osmundsen

f. 1944 (?)

Døves Tidsskrift 12/1969:
Norge har fått døv/blinde-konsulent:
Sosionom Ragnhild Hjelmtvedt ansatt

Venter at også de døve skal gjøre mer for å lette livet for de døve/blinde

Døves Tidsskrift 7/1981:
Da landets første "Rådgivningskontor for hørselshemmede" ble opprettet i Akersgaten i Oslo 1972, var det sosionom Ragnhild Hjelmtvedt Osmundsen som ble ansatt som leder der.

(Ragnhild Hjelmtvedt er fra Holmestrand.)