(TT 15/1953)

Pastor Ragnvald Hammer

f. 10.07.1913 - d. 30.03.1987

Døves Tidsskrift 12/1973:
Ragnvald Hammer, Trollia 23, 5082 Eidsvågneset, fyller 60 år 10.juli. Som døveprest er han blitt kjent og avholdt av døve over hele landet. Han har hatt sitt virke på Østlandet, en kort tid i nordenfjellske distrikt, og har nå i en årrekke vært prest for døve i Vestenfjellske døveprest-distrikt. Litt privatliv blir det også tid til. Ekteparet Hammer har et vakkert hjem på Eidsvågneset, Bergen. Deres tre barn er for lengst gifte, og barnebarna er mottatt med stor begeistring.

Pastor Hammer har en rekke tillitsverv. Bl.a. er han for tiden formann i styret for Døves Aldershjem i Bergen, styremedlem og protokollfører i Bergen Døveforening.

1948: Ansatt som hjelpeprest