(TT 16/1970)

Randi Forseth Hegstad

Vest-Agder

Døves Tidsskrift nr. 16/1970:
I Døves Tidsskrift nr. 13 brakte vi en gledes-melding om at «Døve elever klarer seg godt på folkehøyskole». Og en jente i Vest-Agder ble utropt som «den første døve eleven som har gått ordinær folkehøgskole her i landet». Vi trodde faktisk at dette medførte riktighet. På landsmøtet i Haugesund i sommer ble vi imidlertid gjort oppmerksom på at en av deltakerne, Randi Hegstad, allerede for 37 år siden (1933) fikk sitt vitnesbyrd for gjennomgått folkehøyskole. Dette syntes vi fortjente en omtale i Døves Tidsskrift. Ved hjelp av våre overtalelses-kunster, og hjulpet av Randis mann (som har skaffet oss både vitnesbyrdet og bildet av Randi), kan vi i dag bringe historien om den første døve som har gått ordinær folkehøyskole her i landet - Randi Forseth Hegstad. Eller er det noen som har vært enda tidligere ute?

Red.

Døves Tidsskrift nr. 15/1970:
Olaf Hassel opplyser: Døv gikk på fylkesskole i 1929!
Nils Landsverk, som klarte seg fint

I nr. 16 spurte redaktøren om det er noen som har vært enda tidligere ute på folkehøyskole eller noe lignende. Ja, da bør jeg vel fortelle om Nils K. Landsverk i Rollag, som gikk på Numedal fylkesskole i 1929 og klarte seg med glans i skolefagene - tross total døvhet. Bl.a. kan nevnes at hans besvarelse av en stiloppgave ble funnet så god at læreren leste den høyt for de andre elevene!

Nils K. Landsverk er nå kjent som en fagkyndig tømmermann. Han har bl.a. bygd våningshus for en slektning i Lyngdal i Numedal.