(TT 10/1958)

Rurik Pitkänen

f. 18.05.1888 - d. 1967

Finland

1958: Sekretær i det finske døveforbundet og redaktør i forbundets blad

Tegn og Tale11/1967:
Den velkjente døve finske organisasjonsmann Rurik Pitkänen er død, nær 69 år gammel.

Pitkänen mistet hørselen 9 år gammel. Han kom til døveskolen i Kuopio, ble bonde, utdannet seg deretter til typograf, og studerte kunst. Var faktor fra 1935, og fra samme år ble han ansatt som forretningsfører for det finske døveforbund, en stilling han hadde helt til 1963. Videre var han redaksjonssekretær i det finske døveforbunds organ og sekretær i døveidrettsforbundet. Med i styret for det finske døveforbund 1927-1961, i styret for Døves Trykkeri i Helsinki, i tegnspråkkomiteen m.m.

En usedvanlig aktiv mann er gått bort. Og mange i Norge vil minne Pitkänen fra kongresser, møter og stevner gjennom en mannsalder.