(DT 18/1987)

Ruth Karlsen

f. 1939 - d. 17.04.1987

Døves Tidsskrift nr. 18/1987:
Ruth Karlsen (født Brun) døde langfredag 17. april, nær 48 år gammel, etter lengre tids sykdom. Denne sykdommen hadde plaget henne de siste årene, men hun bar det med stor tålmodighet og optimisme. Og det var ikke så lenge sidne hennes siste besøk i døveforeningen i Bergen, så hennes død kom uventet på hennes mange venner.

Ruth var fra Nord-Norge, men hun kom tidlig til Bergen og slo seg ned der. Der stiftet hun også familie. I sine første år i byen var hun bl.a. med på å stifte Døves Ungdomsklubb, hvor hun en tid var blant de drivende krefter. Etterhvert fikk hun også andre tillitsverv, og hun var en av dem som hadde klare synspunkter på saker både innenfor og utenfor døvemiljøet. Meldingen om hennes altfor tidlige bortgang mottas med sorg blant hennes mange venner.

Det er vanskelig å tenke seg at vi ikke skal møte Ruth i døveforeningen mer. Med sin varme personlighet, gode replikk og smittende humør, var hun det naturlige midtpunkt. Ruth var så full av liv. Til tross for egne problemer, hadde hun alltid noe å gi. Det vil hun bli husket for.

Vi lyser fred over Ruth Karlsens minne.