(TT 7/1970)

Ruth Sollyst

f. 02.04.1920

Døves Tidsskrift nr. 7, 1970:
Ruth Sollyst (f. Dammen), Martin Skadtvedtsvei 11, Oslo 9, runder 50 år 2. april. Hun er født på Koppang i Østerdalen. Som ganske ung mistet hun sin mor, og som den eldste i søskenflokken fikk hun et stort ansvar innen familien, som hun viste all sin omsorg. (Hun har to døve søsken, Kari og Brynjulf, som nå begge er bosatt i Oslo.)

Ruth og hennes mann Fred feiret sølvbryllup i fjor. I den anledningen drog de på «bryllupsreise» til Tyskland, da døveforeningen arrangerte en slik tur, og under denne turen ble paret overrakt en stor eske konfekt av deltakerne.

Ruth er en meget hjelpsom dame, som i stort og smått viser sin interesse for foreningens ve og vel. Hun er alltid levende med i alt som angår foreningen, og hennes selvoppofrelse er stor når det gjelder å gjøre en innsats.

Som en god og kjærlig hustru, mor og bestemor er hun høyt skattet, og vi sender henne alle gode ønsker for dagen og framtiden. Vi håper at hennes vei skal bli lett å gå, og at gledene skal bli mange. Det har du fortjent, kjære Ruth.

Karin Jensen