(TT 6/1945)

Samson O. Hauge

DÝv

(Nevnt i forbindelse av reising av "DÝves Hus" i Stavanger.)