(TT 6/1961)

Sigmund Hansen

01.01.1961: Ansatt som attføringskonsulent i Statens Attføringsinstitutt i Bergen med spesiell ansvar for døve.