(TT 16/1967)

Signy Røyset

født i Hareide på Sunnmøre, juli 1897

Tegn og Tale nr. 16, 1967:
Bildet: Formannen i styret for Hjemmet for Døve, pastor C. Bonnevie-Svendsen, overrekker her kongens gull til Hjemmets avholdte bestyrerinne, frk. Signy Røyset, under tilstelningen på Grefsenkollen.

Ingress i "Morgenposten" 25. august 1967:

- Deres virke ved Hjemmet for Døve gjennom 30 år har vært en rik tid for oss alle. Og det er derfor med dyp glede jeg kan overrekke Dem dette tegn på at Deres alltid like pliktoppfyllende gjerning i menneskekjærlighetens ånd også har vunnet alminnelig gjenklang i samfunnet, sa pastor C. Bonnevie-Svendsen da han under en tilstelning på Grefsenkollen i går kveld kunne feste kongens fortjenstmedalje i gull til den nå avgående bestyrerinne ved Hjemmet for Døve, frk. Signy Røysets bryst.

Hun ble tildelt Norske Døves Landsforbunds hedersmedalje 14. november 1970.