(TT 1/1950)

Sjur Brekke

f: - døde i 1963

Bestyrer på Holmestrand off. skole for døve.