(DT 5/1974)

Svein Arne Peterson

f. 26.10.1945

Døves Tidsskrift 5/1974:

ORGANISASJONSSEKRETÆR I FORBUNDET
Svein Arne Peterson ansatt fra 1. januar 1974

Staben av ansatte i Norske Døves Landsforbund øker. Fra 1. januar er Svein Arne Peterson ansatt som foorbundets organisasjons-sekretær, med hovedkontoret i Bergen, som arbeidsplass. Stillingen var utlyst i fjor høst. Ansettelsen ble foretatt av landsstyret 19. desember. Oppgaven blir først og fremst å avlaste forbundssekretæren ved at Svein Arne Peterson får i oppdrag å ta seg av de fleste organisasjonsmessige oppgavene samt bokføring etc.

Svein Arne trenger vel neppe noen presentasjon. Han har allerede en rekke år bak seg som aktiv organisasjonsmann med ulike tillitsverv, representasjonsoppgaver m. m. Han har gjort seg bemerket vedå håve inn premier ved Døves kulturdager. Han ble innvalgt i landsstyret ved landsmøtet i Haugesund 1970, gjenvalgt 1972. Av "fritidsinteresser" kan nevnes fotografering og bridge, hvor han beveger seg på toppnivå.

Av utdannelse har Svein Arne økonomi gymnas fra Briskeby skole, hvoretter han har studert økonomiske fag ved Norges Handelshøyskole. Han flyttet da fra Oslo, og har bosatt seg i Bergen "for godt". Ved sin ansettelse hadde han stilling som ansvarlig for regnskapsførselen i et Bergens-firma.

De fleste av leserne vet antakelig at Svein Arne er gift med en annen som er godt kjent, topp-tolken Vigdis, som for tiden har permisjon fra sin kontorstilling ved forbundets hovedkontor p.g.a. familie-forøkelse. For øvrig er Svein Arne sønn av Døves Tidsskrifts Oslo-korrespondent, Karin Jensen (som også har sittet i landsstyret).

Med dette skulle organisasjonssekretæren være presentert for leserne, og så gjenstår det å ønske ham velkommen blant "gamlekarene" i forbundet: Velkommen!

Red.