(Bildet er fra 1972)

Sven Bech

Overlærer, Fredericia, Danmark

Han har skrevet artikkelen "Språk-disktiminering" i Døves Tidsskrift nr. 10/1967