(TT 5/1961)

Sven Braathen

f. 15.03.1911

1961: Oslo


(DT 5/1971)

f. 15.03.1911

Døves Tidsskrift 5/1971:
Han er fødti Hokksund, gikk på døveskolen i Oslo, og etter konfirmasjonen begynte hani lære på Ljungmanns insrumentverksted, hvor han var i 18 år. Han ble så ansatt som instrumentmaker ved Meteorologisk Institutt, hvor han fortsatt har sitt daglige arbeid.

Instrumentmakeren Sven har ry på seg for å være en allsidig og oppfinnsom mann. Han er idé-rik, og han er meget avholdt av overordnete og kolleger, men så utretter han også ting som få kan gjøre ham etter. Eksempelvis fant han en feil ved et registreringsapparat som skulle leveres til den norske antarktis-ekspedisjon, en feil som ingen av de andre kunne finne.

Som hobby er det filmen som har vakt størst interesse hos Sven. Helt fra Oslo Døves Smalfilmklubb ble stiftet, har Sven vært aktivt med i filmarbeidet. Han har deltatt i en rekke konkurranser og erobret mange premier. Han er ildsjelen bak Døves filmrevy, som vises som en vår- og en høst-revy hvert år. Disse filmene gjør stor lykke og skaffer fulle hus ved fester og tilstelninger.

Sven er også en sympatisk kar som privatmann, og han har sans for humor. Han ble gift i 1952 med Bjørg (født Wroldsen), og i sitt ekteskap har de 5 kjekke barn. Begge ektefellene var i sin tid ivrige orienteringsløpere, på den tiden da denne sporten var meget populær blant de døve.

For tiden er Sven forman for landets største døveforening, et verv han skjøtter meget pliktoppfyllende. Når han nå runder 60 år, vil vi ønske ham hjertelig til lykke, med håpet om at han fortsatt vil være en drivende kraft, både i foreningslivet og på arbeidsplassen.

Karin Jensen