(TT 5/1950) (TT 3/1969)

Sverre Klemmetsen

f. 20.02.1899

Døves Tidsskrift 3/1969:
Skredder Sverre Klemmetsen, Austadgaten 14, Drammen, fyller 20. februar 70 år.

Sverre Klemmetsen er en kjent og aktat person blant døve i Drammen og omegn, og døveforeningen, særlig feriehjemmet, er hans hjertebarn. Hans innsats har vært stor og satt dype spor etter seg. Han var en av de drivende krefter som dannet døveforeningen og var blant dem som ivret mest for feriehjemssaken. Som formann i feriehjemskomiteen tok han det føste spadestikket på feriehjemstomten i 1938, og i dette vervet fortsatte han inntil innvielsen i 1941. På innvielsesfesten fikk han diplom for sin innsats i feriehjemskomiteen. Klemmetsen har vært formann, hyttesjef, og ellers vært meget benyttet i forskjellige verv i foreningsarbeidet.

Sverre Klemmetsen er stadig humørfylt og trives godt på fester og i samvær med andre døve. Hans replikker er gode og har snert. Han prater gjerne fotball. Sin favorittklubb, "Drafn", følger han med trofasthet, enten klubben går opp eller ned i bølgedalen.

Sverre Klemmetsen har vært skredder i hele sitt voksne liv. Og selv om han for noen år siden fikk lettere hjerneblødning, som han fikk noe mén av, fortsetter han å sy hos skreddermester Kolstad i rammen. Det er ved å drive med arbeidet at han holder seg i trim fysisk sett. Bare hukommelsen glipper av og til. Ellers er han fremdeles rank i ryggen, og gangen er nesten like spenstig som før.

Han er gift med Arnhild (Eriksen), og de har et pent hjem i Austadgaten 14. De har 2 barn og barnebarn.

R.W.