(TT 7-8/1950)

Thorbjørn Johan Sander


(DT 5/1971)

1971: På Bergen Døveforenings juletrefest i januar ble Norske Døves Landsforbunds høyeste utmerkelse - hedersmedaljen i gull - tildelt Thorbjørn Sander. Utdelingen ble foretatt av forbundets formann, Thor Gisholt.

(Døves Tidsskrift 5/1971)

Les mer