(TT 22/1955)

Thorbjørn Goffeng-Nielsen

død 08.10.1955, 73 1/2 år gammel
Gikk på fru Rosings skole i Oslo

Dekorasjonsmontør