(TT 8/1961)

Thorvald Hansen

f. 26.04.1901 - d. 11.09.1964

Født i Oslo, gikk på døveskolen i Ullevålsveien. Ansatt ved apparatfabrikken NEBB.