(TT 12/1970)

Tor Hammerborg

1970: Norgesmester i vektl°fting (mellomvektklasse) 11.-12. april 1970