(DT 4/1971)

Toralf Eng

f. 1903 - d. 12.03.1986

Skolestyrer ved Bergen off. yrkesskole for døve gutter.

Døves Tidsskrift 4/1971:
Forbundets hedersmedalje tildelt tidl. skolestyrer Toralf Eng

På Bergen Døveforenings juletrefest i Terminus Hall 9. januar, ble Norske Døves Landsforbunds hedersmedalje i sølv overrakt tidligere skolestyrer Toralf Eng, Bergen. Overrekkelsen ble foretatt av forbundsformannen.

Toralf Eng var først lærer ved døveskolen i Holmestrand. Han viste tidlig sin interesse for de voksne døves virksomhet og mulighetene for å åpne nye veier for disse. Han hadde bl.a. så tidlig som i 1939 innlegg i Døves Tidsskrift (Tegn og Tale), hvor han foreslo at døve skulle forsøke å få ansettelse som håndverkslærere og internat-personale ved døveskolene.

I 1942 ble Eng ansat som styrer for den nyopprettede yrkesskolen for døve gutter i Bergen. Det var å begynne helt fra bunnen av og under meget vanskelige forhold. Gjennom 27 år bygde han opp og ledet denne skolen, til han gikk av etter oppnådd aldersgrense sommeren 1969.

Han har skrevet en rekke artikler i Døves Tidsskrift om de døves yrkesmuligheter, om ulykkesforsikring for døve, m.m.

Han har vist stor interesse for samarbeid med de voksne døve og deres organisasjoner, bl.a. ved deltakelse i landsmøter og kongresser, diskusjoner om skolespørsmål, han har sittet som medlem av Det norske Samabreidsrådet for Døvesaker, og han har samarbeidet med NDL, om avvikling av skoleleirer for døve.

Han har også gjennom en årrekke vært formann i styret ofr barnehagen for døve i Bergen.

(Utdelingen av hedersmedaljen til Toralf Eng ble vedtatt av landsstyret i Norske Døves Landsforbund sommeren 1970, men en har ventet på en passende anledning til å foreta overekkelsen.)