(DT 5/1971)

Trygve Øivold

f. 25.01.1902

1971: Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Han (69 år) har i sammenhengende 33 år vært ansatt som skomaker ved hovedverkstedet for Hærens intendantur. Han har skjøttet sitt arbeid meget samvittighetsfullt, og han er stadig en aktet svenn som alle ser opp til.

Han var elev ved døveskolen i Holmestrand fra 1910 til 1918, og der lærte han skomakeryrket.