(TT 2/1945)

William Ludviksen

1887 - 1945

Var med ved stiftelsen av DÝves Turn- og Idrettsforening i Oslo 1907. "I Den nye DÝves Forening av 1921 var han styremedlem og seinere formann." 14. januar 1923 tok han initiativet til stiftelsen av DÝves Dramatiske Klubb og blev ved samme anledning valgt til formann - et verv som han innehadde helt til 1943.