(TT 1/1958) (DT 8/1971)

Yngvar Olsen

f. 16.04.1911

Døves Tidsskrift 8/1971:
Yngvar Olsen, Borger Withsgt. 27, Oslo 4, fyller 60 år 16. april. Han er en sympatisk og samarbeidsvillig kar, og riktig Oslo-patriot. Han er gift med Aslaug (f. Sæhlie, som er fra Bergen).

Yngvar har gjennom årene hatt mange forskjellige tillitsverv. På feriehjemmet "Skaug" var han gjennom 25 år den drivende kraft i arbeidet, og han ivaretok feriehjemmets interesser som den meget ansvarsbevisste og pliktoppfyllende mann han er.

Best kjent er kanskje Yngvar som bridgespiller. Syv ganger er han blitt norsk mester for døve, og han har vært med som leder i ulike arrangementer Oslo Døves Bridgeklubb har hatt.

Det er på Bjølsen Valsemølle Yngvar har sitt arbeid (som meltapper). Der har han vært i 43 år, og han har Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.

Vi som kjenner Yngvar, setter stor pris på ham, samtidig som vi er imponert over den innsatsen han har gjort. Vi gratulerer hjerteligst med de 60 årene, og regner med at han fortsatt vil være aktiv i mange år.

Karin Jensen