Lederartikler i Døves Tidsskrift 1973-1997:
Skrevet inn av Eirik Stangeland (15), Klepp
(arbeidsuke på Døves Forlag As 31. mars-3. april 1998)
1997
1. Livslang læring
2. Hva kan gjøres med 149-køen?
3. Tolk på TV - hvis departementet vil
4. Teksttelefonkatalogen
5. HiST i Rødbygget?
6. Viktige erfaringer
7. Kvalitet og kvantitet
8. Døve er så mistenksomme
9. Nå kan vi diskutere!
10. En milepæl er nådd
11. Døve - mellom to stoler
12. Mister respekten
13. Hvem er døv?
14. Hørende barn av døve foreldre
15. Nok en gjennombrudd
16. Døves historie - og historien om døve personer?
17. Om å ta - og gi sjanser
18. Valgets tapere
19. Si fra - på Døves Dag
20. Om sport og (u-)tilgjengelighet
21. Døveteatret kommer
22. Psykiatriske tilbud til døve
23. Kultur og identitet
24. Døveidretten foran viktig avgjørelse
25. CI-opererte = stebarn blant døve?
26. I dag, hva med i morgen?

1996
1. Vareopptelling
2. Døve «amputeres» på sykehus
3. Utstøtte døve samfunn
4. Nødhjelp - for nesten alle
5. Døves tidsskrift - hva er det?
6. Motto: Abonnentene redigerer bladet
7. Mot en døveskole uten elever?
8. Et godt tilbud
9. De frie valg..
10. Katastrofal svikt i brannvarsling
11. Språk er ikke spøk
12. Landsmøtet i Bodø
13. Undervisning på tegnspråk - eller via tolk?
14. Lite gjennomtenkt
15. Forslag til landsmøtet
16. Gjennombrudd
17. Hva passer for døve?
18. Landsmøtet: Nødvendig vedtak
19. Etter landsmøtet
20. God sommer!
21. Spennende nytt
22. Ukjent problem
23. Å tolke regler
24. Mer om rettigheter...
25. Meningsløst hensyn til døve...
26. Gledelig om kultur
27. Ute av balanse?
28. Et flerkulturelt
29. Offentlige teksttelefoner
30. NDF i endring
31. Skal det være en diamant til jul?


1995
1. Godt nytt år, kjære leser!
2. Hesten og vognen arbeidsplassen
3. Så langt, men ikke lenger
4. Lovende nytt
5. Sverige verver
6. Søknaden er sendt
7. Tolkesentraler i alle fylker
8. Tegnspråket aksepteres!
9. Vedledning, på hvilken bakgrunn?
10. Kompetanse i døveskolen
11. Kjære Grete Berget
12. Døv, men med god forstand...
13. Hvem er døve?
14. Tekst for sikkerhet
15. Vi feirer frigjøringen
16. I en brytningstid
17. Nå må vi videre
18. Gjennombrudd?
19. Fornuftig bruk av penger
20. Spennende framtidsvyer
21. Imponert og skamfull...
22. Når det står om liv
23. Enestående eksamen
24. Jeg kan høre hånden din
25. Dypt tragisk
26. Egen lege for døve og tunghørte?
27. Verdensforbundet og adopsjon
28. Høyt henger de...
29. Si din mening om
30. Underlige krav..?
31. Info-avisen ønskes velkommen!
32. «Kulturmøte» på arbeidsplassen
33. Organisasjonsutvikling?
34. Hvordan kompensere for døvhet?
35. Å gjøre noen døv
36. Spennende undersøkelse
37. Kultur - og ukultur
38. Lokalaviser rammes
39. Nye kulturdager?
40. Internat - siste utvei?
41. Nordisk medie-samarbeid
42. God jul, kjære leser!

1994
1. Ut med kupongene?
2. Hesten og vognen
3. Det perfekte barnet...
4. Informasjon - men ikke til alle
5. Døveforeningen - på dødsleie?
6. Døv = uskikket for omsorg?
7. Integrering og integrering
8. Og takk til media...
9. Liten by, stor hjelp
10. Usynlige kvinner?
11. God påske, kjære leser!
12. Nytt arbeidsprogram
13. Døve i informasjonssamfunnet
14. Gratulerer, Ål!
15. Ved et nytt veivalg
16. Nytt arbeidsprogram - ny giv
17. Viktig melding, lytt på radio!
18. Døve i arbeidslivet
19. Foreldre vil bli hørt
20. Det vanskelige valget
21. Døve krever svar fra NRK
22. Hvor er logikken?
23. God sommer, kjære leser!
24. Barn og aksept
25. Et forbund uten leder?
26. Kjernen i organisasjonen
27. En politisk sak
28. En ny tid
29. En to-språklig skole
30. Enkelt og greit
31. Godt tolke-nytt
32. Døves Tidsskrift - på grensen
33. Sammen for framtiden
34. Vanskelige valg...
35. Kultur-tilbudet
36. Nærmere eget døveteater?
37. Et spørsmål krever svar
38. Befolkningens kvalitet...
39. Særfradrag for døvhet
40. Hva skjer på barnehagene?
41. Døve og jobbmuligheter
42. Fem på tolv...

1993
1. Godt nytt år, kjære leser!
2. Tolking av tolk-forskrifter
3. Det store tiltaket...
4. Integrering i praksis
5. Utdanning - til arbeidsledighet?
6. Stortinget har talt, men...
7. NRK - også for døv ungdom
8. Prioritert sak
9. Kan bli mulig...
10. Det nytter å si fra!
11. Forandringen
12. Med hvilken rett?
13. Døveskolen - felles sak
14. Også et påske-budskap
15. Legg ned døveforeningen!
16. Godt nytt om tegnspråk
17. Rikstrygdeverket ordnet opp
18. Stagnasjon eller utvikling?
19. Retten til attføring
20. Etter streiken i NRK
21. Rystende om misbruk av barn
22. Langt fra godt nok
23. Etter representantskapsmøtet
24. Midlertidig godkjenning
25. Fra Kosovo til Døvekirken
26/27. Samfunn i forandring
28/29. Hva er kirken, for hvem?
30. Samfunn i forandring
31. Hva er kirken, for hvem?
32. Hva svarer de?
33. Gode nyheter
34. Etter sommerlekene -93
35. DØVES DAG-aksjonen 1993
36. Tilgjengelighet - ja, takk
37. Er tiden moden?
38. Døve-aksjon mot NRK
39. Mye verre...?
40. Særfradrag for døvhet
41. Valgfrihet for døve elever
42. Venter på utdanning
43. Hvem er døv?
44. Ja, vi trenger fakta
45. Døv = sosialt tilfelle?
46. Det er så forskjellig...
47. Oppgjør med døvstum
48. To-språklighet
49. Behovet er der
50/51. Vi ønsker god jul!
52. Særfradraget i fare

1992
1. Nyttårsord fra forbundslederen
2. Gentest i økonomisk vinning?
3. Kulturministeren vil slå hull i veggene, men...
4. Hardere tider for de døve i Oslo?
5. Sosialdepartementet og den åpne døren
6. Ja fra ingeniørhøgskolen om «Rødbygget»
7. Pasienter på landets sykehus uten telefon-kontakt!
8. Løsning for døve i Nord-Norge
9. Seier for lærerhøgskole-studentene: Får likevel tolk på studietur
10. Fornuften seiret i Oslo bystyre: Menighets-sykepleien er reddet!
11. Skal døve slippe å sone fengsels-straff?
12. Vi vant fram: Nytt tolk-utdanningskurs i år!
13. Ja eller nei til «Rødbygget»?
14. Departementet kjører videre på snik-nedlegging av døveskolene
15. Unge reaksjoner - godt tegn
16/17. De mener det så godt... (- det må vi tro)
18. Tegnspråk-kompetanse grunnlag for lønns-opprykk?
19. Hva med faget døvehistorie?
20. Døvekirken - mer ansvar over på døve?
21. Landsmøtet nærmer seg...
22. Har vi jobber - likevel?
23. Blindeforbundet - og vi andre
24. Landsmøtet - og Rødbyggets skjebne
25. Ved et 50 års jubileum
26. Pensjonistene - nå med egen seksjon!
27/28. Tanker etter landsmøtet—
29/30. Fredsarbeid
31. Uverdig ordning
32. Tele-skritt i riktig retning
33. Tilgjengelighet
34. Stønad kan ytes
35. Kompetansesentre og brukerne
36. Penger spart er penger tjent...?
37. Kulturministeren kommer!
38. Døvepressens rolle
39. Møte med medmenneskelighet
40. Synliggjøring
41. Men han fikk ikke tolk...
42. Får vi vårt museum?
43. Navnet skjemmer ingen...?
44. Har vi reell innflytelse eller er den bare formell?
45. Ett problem mindre?
46. Enten eller, både og?
47. Psykisk helsevern
48. Sjelen sitter ikke i ørene
49. Nynazistene angriper døve
50. Kan det være mulig..?
51/52. Det er «litt spesielt»...


1991
1. Nyttårstanker fra forbundslederen
2. Døve - media og informasjon
3. Fra skatteforvirring til klarhet
4. Vår alles kong Olav er død
5. Barne-TV for døve - NRK takker nei!
6. Pressens Faglige Utvalg skuffer...
7. Tegnspråk = kompetanse - nå?
8. Når man er blitt TV-avhengig
9. Hvordan VARSLE om brann
10. Døve med rusproblemer - svensk problem?
11. Tilbud ti døves saneres: Ingen arbeidskonsulent, og AMI nedlegges?
12/13. Profesjonell tigging - nei, takk!
14. Nei til normalskole for døve!
15. Et bedrifts-eventyr: Døves Trykkeri A/S er 40 år
16. Hotell tar ansvar for varsling!
17. Kan Rødbygget ennå reddes?
18. Utestengt fra norsk film
19. Hva sier 0149-reglementet?
20. Sammen i sorg
21. Tegnspråk på universitetet!
22. Døveskolen er reddet?
23. Vil fjerne Nyheter på tegnspråk!
24. Nå slippes jubelen løs!
25. Arbeidsledighet, vis ansikt!
26. Men tolk får hun ikke...
27/28. Rødbygget - kampen trappes opp!
29/30. Tegnspråklærerne - hvor hører de hjemme?
31. Forbundslederens inntrykk fra forbundets første representantskapsmøte
32. Litt populære tolke-prosjekt?
33. Spesialteam for barn og ungdom?
34. Legers makt = foreldres avmakt?
35. Valg uten tolkning igjen
36. Hva er partiens holdning til funksjonshemmede?
37. I TIDER MED ØKENDE ARBEIDSLEDIGHET:
Skal Norge importere istedenfor å produsere?
38. Så må vi demonstrere mot myndighetene igjen!
39. Tiden moden for samarbeid?
40. Trondheim i sentrum, men hvor lenge?
41. Kryss i norsk tak: Tegnspråk-doktorgrad!
42. Døves kulturdager - hva er det?
43. I demonstrasjon for Rødbygget
44. Departement og regjering uthuler stortings-vedtaket?
45. Et opplegg til «delvis livs-kvalitet»
46. Rettssak som lukter
47. Gro med stor sjekk til alle ikke-døve i U-land!
48. «Døve» på tiltale-benken og frifunnet
49. Verdensforbundet på rett vei
50/51. Funksjonshemmet ordfører i Oslo!
52. Kirke-tolking for de få?


1990
1. Forbundslederens nyttårshilsen
2. Det gleder meg, sa kong Olav
3. Barneombudet - også for funksjonshemmede?
4. Funksjonshemmede uønsket!
5. Hardt slag mot kursvirksomheten!
6. Enestående i Norge og Norden: Planer om nasjonalt kultursenter!
7. Landsmøtet 1990: Med NDFs framtid på sakslisten
8. Døveteatret - Når kommer dét???
9. Prosjekt S forsøker på: Knebling av skolestyrene!
10. Døveskoler fratas ressurser: Færre elevplasser fra høsten av!
11. Er det bruk for oss? Har vi rett til arbeid?
12. Skal vi «vise muskler»?
13. Alfabetisme - hva er det?
14/15. Framtiden = «Hordalandsmodellen»?
16. Misforstått miljøvern?
17. Når ulykken er ute - skal døve varsles?
18. Teatertilbud for døve
19. Prosjekt S - skal noe skjules?
20. Vel overstått, kjære lesere!
21. Foreldre - gledelig nytt!
22. Etter landsmøtet: Inn i en ny tid?
23. Stortingsmeldingen er kommet: Døveskolene blir spesialpedagogiske sentre
24. Etter landsmøtet: Større takhøyde i Norges Døveforbund!
25. Prosjekt S-ledelsen: Vi må stole på kommunene
26. Skal tolkelisten være hemmelig???
27./28. Streik i NRK rammer DØVE hardest!
29./30. Nå er det 70 år siden døveorganisasjonen IGJEN fikke eget blad
31. «Vår kultur - vår framtid» - for hvem?
32. Tolkeutdanningen ved SSLH: Nytt prøve-år
33. Arbeidskonsulenten er ikke der...
34. Hva arbeider NDF med, - for hvem?
35. Om fremmed-hat og ungt håp
36. Pris til NRK - for en bro!
37. Tegn - vi kan dele med flere!
38. Når legene vil vente og se...
39. Klar tale fra statssekretæren: Døveskolene opprettholdes og styrkes!
40. Forbundslederen: Betraktninger etter kongressen
41. «Prosjekt S» i statsbudsjettet - Hva sier tallene?
42. EF-debatten som Norge har glemt?
43. Vi går i demonstrasjonstog for våre døveskoler...
44. Likhet for skatten
45. Forbundslederen takker for støtten: LA DØVESKOLEN LEVE!
46. Døvekultur og medie-fokusering
47. Døve og de nye brannforskriftene
48. Skal tegnspråk verdsettes i skolen?
49. Departementet tar styringen: Nå skal tolkeutdanningen utredes!
50./51. Norsk døvepresse 100 år
52. Døve fratas Rødbygget!


1989
1. Forbundslederens nyttårs-tanker
2. NRK-TV prøver med tegnspråk - hva er vår reaksjon?
3. Så var det selvangivelsen, igjen.
4. «Rasisme - hva er det?»
5. Om funksjonshemmedes organisasjoner;
Gjør viktig arbeid, men økonomien ???
6. Døve i Nord-Norge klager, og med god grunn!
7. Forståelse i departementet for døves språklige situasjon!
8. Norges to ansikter
9. Sjokk-vedtak i NRK uten hensyn til konsekvenser
10. Kjære Rikstrygdeverket! Får jeg også teksttelefon, eller ???
11. Stor uro i brukergruppen: «Prosjekt S» - døveskolenes dødsstøt?
12./13. Endelig bygger staten døveskolen i Heimdal!
14. Hjelpemiddelsentralen i Førde: Får døvetolkstilling, 3-årig prosjekt!
15. Utenfor fellesskapet
16. Nye regler for pressestøtte, men Døves Tidsskrift får nei - igjen!
17. Foreldre for integrering
18. Midlertidig godkjenning av tolker, marerittet forsetter...
19. Doktor-avhandling på døvemiljøet
20. Beredskap i krisesituasjoner: Fint tiltak i Vestfold!
21. Kjære NRK: La det «regne» på våre barn!
22. Pressen og «de døve», - vær varsom!
23. Innviklet om høreapparater
24. Nasjonalt DØVES HUS i Trondheim?
Behov for sentralt museum og bibliotek!
25. Valgkampen: Høyre først ut med tolk?
26. Døve og utdanning: Uten tolk - må til utlandet!
27./28. Etter TV-aksjonen, - innfrir NRK løftene?
29./30. Bergens-kontorets nedleggelse - ikke et tilbakeskritt
31. Døve turister utfordrer reiseselskapene
32. Teksttelefon i nødmeldingstjenesten, - nå har vi sjansen
33. Skal teksttelefonen være «farlig»???
34. Døve og arbeidsledigheten
35. Den nye tolkutdanningen er i gang!
36. «Prosjekt S» - et gjennombrudd har skjedd!
37. Døves Dag: 30 års jubileum!
38. Regjeringen vil: Handlingsplan for funksjonshemmede
39. Vi må komme oss ut på banen!
40. Etter valget...
41. Gammelt krav innfris: Dagsrevyen tekstes!
42. Stortingsproposisjon nr. 1 varsler:
Døveskolene nedlegges, barna tvangsintegreres!
43. Døves kulturdager i Stavanger - noe å se fram til, noe å samles om!
44. Sosialdepartementet med lyspunkt: Foreslår tolkestillinger og flere tolketimer
45. Samlet nordisk krav: Flere psykologer med tegnspråk!
46. Ål: Kursprogrammet 1990 er klart!
47. Arbeidsmarkedskurs? - Tolk dekkes
48. Foreldrefrykt for «Prosjekt S»
49. Nye tolkesentraler kommer!
50./51. «Alle tiders» jul!
52. Glede blant foreldrene: «Prosjekt S» - Stortinget støtter oss!


1988
1. Nyttårshilsen fra forbundslederen
2. NRK-TVs «utvidede» nyhets-tjeneste: En hån mot hørselshemmede!
3. Innkalling til landsmøte
4. Store krav til (døve)-lærerne men hva tilbys de?
5. Tvilsomme «fiskere» i miljøet
6. Døren på gløtt for foreldre-medbestemmelse
7. Kupongtolking - 30 timer året. Opphev grensen nå!
8. Kjære Rikstrygdeverket! Hvorfor får jeg ikke tekst-telefon?
9. Tegnspråk som valgfag i skolen - hva vil vi med det?
10. Full forvirring om tolkespørsmål: Nå må KUD og KVD ordne opp!
11. «»Strikkende kvinner»/»kvalifiserte» menn i døveforbundets styre?
12. FFO: Styrk solidariteten med de svakstilte i velferdsstaten
13./14. Ingen skam å snu! (heller ikke for NRK)
15. Gallaudet har fått døv rektor! Studentene vant over styret!
16. Sverige: Foreldre og organisasjoner sammen for felles skole
for døve og tunghørte
17. Over til «sivil ulydighet»?
18. Over på offensiven!
19. Holdningskampanje i døveforeningene må til:
Teksttelefonen skal være «hellig»!
20. Skoletolkning - en pinlig sak for norske myndigheter!
21. Foreldrene er akseptert som «likeverdige»
22. Fra tolkefronten: Det skjæres gjennom - nå skjer det noe!
23. Et «tanke-kors»: Sult
24. Spennende om tegnspråk: Tegnspråk som fag, kommer i skolene!
25. Kvinnekonferanse - er det noe for døve???
26. Gal holdning til arbeidslivet?
27./28. Døves kulturfestival på Hamar - et helt nytt tilbud!
29./30. Når datateknologi tjener mennesket Døves Trykkeri A/S viser vei!
31. Vi går til lisens-streik! NRK diskriminerer de døve!
32. Landsmøtet har talt: «Døve Dag» skal brukes!
33. - Men NRK kan gjøre noe!
34. NRK forstår fremdeles ingenting - driver bare prosent-regning!!!
35. Møtet med NRK-Fjernsynets ledelse: Underlig - og typisk!
36. Trygderetten ga døv medhold, men da var det for sent
37. Pressen og lisensstreik-aksjonen
38. Flere «offentlige» tekst-telefoner!
39. Norges statsminister engasjerer seg i internasjonal døvesak!
40. Tolkutdanningen: Kultur- og vitenskap raserer planene!
41. Døves kulturdager i Stjørdal - de siste i sitt slag?
42. Hva tilbys døvblinde barn på Vestlandet?
43. Statsbudsjettet: Uakseptabelt om høreapparat!
44. TV-streikeaksjonen avblåst: Positive NRK-ledere vil tilrettelegge
45. Et miljø i forandring?
46. Hardere tider - pass på!
47. Viktig institusjon jubilerer: Hjemmet for Døve er 90 år!
48. Etter kulturdagene; Hvor går vi, hva vil vi?
49. Ligningskontorene er behjelpelige...
50. Jeg drømmer om en verden...
51./52. Fremtiden:


1987
1. Nyttårsønsker fra forbundslederen
2. Er døvelærerne «håpløse»?
3. Hvor er person-vernet?
4. Kurs-sesong, - hva med deg?
5. Trondheim: Tolkformidlingen nedlagt. Nå er det opp til kommunen
6. Idretten - noe som samler oss og gir fellesskap over landegrensene
7. Teksttelefon, men ikke likestilling
8. Høreapparatkrise på Vestlandet: Brukerne er fortvilet
9. Et arrangement hvor alt klaffet!
10. Døve og lisensbetalingen:
11. Hardt slag mot spesialskolene!
12. Vi skal bli utsolgt, men trenger din hjelp!
13. FA - en miljø-faktor
14. Eldre døve - hva gjøres for dem?
15. Én verden - ett ansvar...
16./17. MINE TANKER
18. En framtid for døveorganisasjonen?
19. Tid for likestilling døv/hørende i døveforeningene?
20. 17. mai, og en «usynlig» gruppe
21. Lotteriet trekkes 1. juni : Nå må vi henge i!
22. Forbud og påbud
23. Firkantede regler stenger døve ute - studieplass uten tolk, er ingen studieplass
24. Kjønnskvotering, dét er farlig, det!
25. Døvblitte har funnet sin plass i NDF
26. Men hva med oss???
27./28. Sniking i helse-køen
29./30. Itteno´ kjæm ta seg sjøl
31. God sommer til våre lesere!
32. Verdensforbundet ved en skillevei
33. Alvors-ord til forenings-styrene
34. Dispensasjon for tolkning
35. Valget og tolkningen i TV
36. Statsstøtte: Betydelig misforhold
37. Viktig å se og bli sett i valgkampen!
38. Døves Dag - overlatt til prestene?
39. Videospiller = teknisk hjelpemiddel Det nytter ikke å stå på!
40. Nei til SPESIAL-skoler for døve
41. Lotteriet: Foreløpig underskudd 0.5 million...
Men forbundet må videre - med din hjelp?
42. Døves Video på statsbudsjettet: En økning i tilskudd på nesten 20%!
43. Tolkutdanningen over til Kultur- og vitenskap, men hvilken utdanning?
44. Statlige spesialskoler legges ned. Hva med døveskolene?
45. Drømmelandet - og virkeligheten
46. Døves kulturdager - 20 års jubileum!
47. Hjelpemiddelsentralene Vellykket offentlig tiltak!
48. «Familie-møtet» er etablert
49. Stortinget: Mer tekst i TV og nyheter på tegnspråk!
50. Når døvhet blir en styrke
51./52. «Julegave» fra departementet: Kirke-tolking fra 1. januar!


1986
1. Nyttårshilsen fra forbundslederen
2. Den viktige, viktige norsk’en
3. God tolk - dårlig utdanning
4. Kamp for «Nye Løren skole»
5. FFO i fylkene: Døveforeningene må bli aktivt med!
6. Et problem
7. Bekjemp diskrimineringen av døve!
8. Det nærmer seg landsmøte...
9. Trenger vi «døve-historie»?
10. Våre muligheter i nær-TV
11. Skudd og argumenter
12. Krav til tegnspråk-kompetanse?
13./14. Nå kommer den!
15. Bryter tolketjenesten sammen?
16. Ikke likestilling om natten!
17. Departementet vil ikke love representasjon i skolestyrene
18. Døves Trykkeri A/S: Et godt eksempel
19. Stor tålmodighet kreves - for det går langsomt!
20. Informasjons-plikt? Rett til å vite?
21. Tanker etter landsmøtet
22. Utdanning med nytt innhold?
23. Er vi for likestilling?
24. Døveorganisasjonens byggmester er død Albert Breiteig er borte
25. Nå kan Ap gjøre det meget bedre!
26. Har vi nådd kulminasjonen?
27./28. Bedre «katastrofe-informasjon»
29./30. De døvblitte - hva nå
31. 1. august - skremmende dato for tolketjenesten
32. Nordisk døve-kultur på retur?
33. Eksempel som bør smitte: Oslo Taxisentral med tekst-telefon!
34. Retten til et fullverdig liv
35. «Nord-Norge-problemet»
36. Tolken et (u)nødvendig onde?
37. Fortrinnsretten - det haster!
38. Tid for valgforberedelsene 1987!
39. Tolkformidlings-sentralen - et steg i riktig retning!
40. Diskriminering av døve i sykehus/institusjon?
41. Kongstein skole, etter 40 år - fortsatt i utvikling!
42. Skuffende statsbudsjett
43. Døve i arbeidslivet: Valgmuligheter - bare i teorien?
44. Døve nordiske kulturfestival må finne sin form!
45. Hull i hodet i KUD
46. Døves Landslotteri starter: Brett opp ermene, dette skal vi klare!
47. Bør ikke døve få barn sammen?
48. Ønske: Mer solidaritet!
49. Positive signaler: Mer åpne døveforeninger/døvesamfunn
50. Tanker om «drømme-bussen»
51./52. Så vakkert et språk kan være!


1985
1. Nyttårs-ord fr forbundslederen
2. Døves Forlag A/S starter
3. Hvem styrer skolene?
4. Ja til Stavanger-initiativ: Video på bussen!
5. Barnebøker - med tegn
6. Nytt handlingsprogram for NDF
7. Elever og nær-miljø
8. Døvblindfødte - varig omsorg
9. Teksttelefon - og kaos
10. Nei, Bondevik vil ikke!
11. «Litterært mangfold»
12. (Ingen lederartikkel)
13./14. God påske!
15. Krav til «offentlige bygg»
16. NRK - «en liten takk»
17. 60 prosent hjemmesittere???
18. «En provins til landet lagt»
19. (Ulønnet) døvetolk-formidling
20. Hvem bestemmer?
21. Døve barn: Ja, mye har forandret seg...
22. «Til Bjartmar Gjerde i NRK»
23. Slutt på likestillingen sier Teledirektoratet
24. «Historisk sus»
25. Politisk informasjon - en demokratisk rettighet for alle!
26. DT - et 65 års jubileum
27./28. Må betale 50.000 kroner, men for hva?
29./30. Likestilling på reise?
31. Topp innsats i Los Angeles!
32. «Vi unngikk panikk!»
33. «Skyllebøtte» fra salgssjef
34. Skal vi boikotte valget?
35. Kunde på trykkeriet?
36. Protesten hjalp - litt
37. Arbeidsprogrammet er klart - og hva så?
38. Tid for kulturen
39. Norsk og tegnspråk
40. Partipolitisk uavhengig interesse-organisasjon
41. Svakt i norsk skole
42. Å leve sammen
43. Døvhet - ingen grunn til fritak!
44. Framgang i TV - laaaangsomt!
45. Ål folkehøyskole - mot normalt
46. Så er det (døves) jul igjen!
47. Norsk Spesiallærerlag om familiemeldingen:
En hån mot familier med funksjonshemmede barn!
48. Målet er integrering
49. TEGNSPRÅKKURSENE: Hva i all verden er vi uenige om?
50. Behov for mer penger til studiearbeidet
51./52. «Familie-samling» - og «ny giv»?


1984
1. Tilbakeblikk på året som gikk
2. Alm skole - som forsvant
3. Foreldrene må stå på for å få veiledning/hjelp
4. Et sørgelig 50 års jubileum (Døveskole på Vestlandet)
5. Døves Tidsskrift - og staten
6. Skandale: Staten og teksttelefonen
7. Større med-bestemmelse: Formannsmøte i døveorganisasjonen?
8. Det er en nødvendighet: Døves landslotteri 1984
9. Hjelpemiddelsentralene - hvor fort kan de komme?
10. Nye tider - nye muligheter
11. Litteraturen og vi
12. Landsmøte - og hva så?
13. Ål: 10 år er gått = jubileum
14. Ny tåke over Heimdal
15./16. Kultur - også for døve barn
17. Skal døve dømmes mildere?
18. Integrering i grunnskolen og «bevisst des-informasjon»
19. «Eventyrlig» utvikling for Døves Trykkeri A/S
20. Tolken - et hjelpemiddel?
21. Annonserer du i Døves Tidsskrift?
22. Vanskelig situasjon for studie-organisasjonen
23. Post-streiken: Problem for Døves Tidsskrift
24. Den nye forbundslederen har ordet
25. En rektor stenger døren
26. Døve som forsøkskaniner for legene?
27./28. Hunstad og avlagte klær
29./30. Ikke «livssyns-paragraf»
31. Ikke videregående skoletilbud
32. Rektor har ikke stengt døren, men...
33. Treg start for teksttelefonen
34. Rekord-søkning til Ål folkehøyskole
35. En alvorlig forsømmelse
36. Mellom to stoler: De døvblitte
37. Flere og flere tolker
38. «Tegn er språk»
39. Døve på alders-/sykehjem
40. Døvesenter/feriested også i Oppland?
41. (Ingen leddartikkel)
42. (—||—)
43. (—||—)
44. (—||—)
45. (—||—)
46. (—||—)
47. (—||—)
48. (—||—)
49. (—||—)
50. (—||—)
51./52. Også de som er uvant med ord


1983
1. Bare prat, og ingen penger til nybygg i Trondheim og Bergen
2. (Ingen ledeartikkel)
3. (—||—)
4. (—||—)
5. (—||—)
6. Gullmedaljer til Norge igjen ved vinterlekene for døve
7. Nyordning - kommet for å bli?
8. (Ingen ledeartikkel)
9. (—||—)
10. (—||—)
11. (—||—)
12. (—||—)
13. (—||—)
14. (—||—)
15. (—||—)
16. Døve mennesker - en feilvare?
17. (Ingen ledeartikkel)
18. (—||—)
19. (—||—)
20. (—||—)
21. (—||—)
22. (—||—)
23. (—||—)
24. (—||—)
25. Til en utålmodig venn...
26. (Ingen ledeartikkel)
27. (—||—)
28. (—||—)
29. Norge ble beste nasjon ved døves EM i skyting
30. (Ingen ledeartikkel)
31. (—||—)
32. Tolken - stadig viktigere person
33. (Ingen ledeartikkel)
34. (—||—)
35. (—||—)
36. (—||—)
37. (—||—)
38. (—||—)
39. (—||—)
40. (—||—)
41. (—||—)
42. Døveskolene - på vei ut?
43. (Ingen ledeartikkel)
44. (—||—)
45. (—||—)
46. (—||—)
47. (—||—)
48. (—||—)
49. (—||—)
50. (—||—)
51. Faglig utgave «for siste gang»
52. (Ingen ledeartikkel)
53. (—||—)
53. (—||—)

1982
1. Funksjonshemmedes år - en stor bløff?
2. Integrering: Billig løsning - som blir altfor dyr?
3. (Ingen ledeartikkel)
4. (—||—)
5. Faglig utgave og «ukenytt» 6. (Ingen ledeartikkel)
7. (—||—)
8. Stå vakt om vår rett!
9. Samarbeid mellom organisasjonene?
10. Het vår for statsråd Austad og departementet
11. Hjelpemiddel-sentral - kan det være tvil?
12. Ved et kongebesøk
13. Betingelse: God vilje
14. Kan vi få hørsel med penger fra staten?
15. «Ukenytt» kommer, men...
16. Vi døve og kulturen
17. Hørselssentralen - hvorfor kommer ikke de døve dit?
18. Som foreldre vil man oppdage så mangt...
19. Vi og utviklingslandene
20. Virkelighet og utopi
21. Kulturdepartementet - som sviktet
22. Kulturell identitet (?)
23. Et faktum: Vi er ikke like!
24. Tegnet «døv» åpner døren!!!
25. Glædelig Jul!


1981
1. Ved et nytt årsskifte
2. Må vi få regjeringsskifte for å få slutt på integreringspresset?
3. La oss slippe omsorgen!
4. Funksjonshemmedes år - en stor bløff?
5. Foreldre med underskrifts-aksjon ovenfor NRK
6. Arendal AP stiller med døvetolk når Gunnar Berge
kommer på besøk på torsdag
7. Foreldrene begynner å røre på seg
8. Hyggelig nytt fra skattedirektoratet - men sent
9. Døv bevissthet
10. Integreringen drevet for langt! Ny døveskole i Trondheim!
11. Inntil 30 timer i året...
12. 45.000 underskrifter
13. Nei til Bispegata!
14. FFO vil boikotte turisthotell
15. Beklagelsen kom!
16. Ikke bestilt valgflesk
17. «Alminnelig» tolketjeneste på startstreken
18. Navneskifte i Norges Hørselsvern: Er det mulig å snu?
19. Foran terskler og trapper
20. To halve millioner
21. Albert Breiteig: Ridder av St. Olavs Orden!
22. «HÅP»


1980
1. Nyttårshilsen fra forbundsformannen:
2. Kulturen - og vi
3. Nå VIL departementet bygge skole på Åsane-tomten!
4. Quo vadis - KUD?
5. Foreldre i villrede?
6. Innkalling til landsmøte 1980
7. Det kan jo ikke være sant:
STATEN DROPPER SKOLETOMTEN PÅ HEIMDAL!
8. Fare for at vi mister vårt halve særfradrag!
9. KAN KRINGKASTINGSRÅDET GJØRE NOE EFFEKTIVT?
10. Den nest-eldste fyller hundre år
11. Avslørende for Statens spesialskole-politikk
12. «Den grimme ælling»
13. 138.697,83 kroner
14. Resolusjon om døveskolen i Trondheim
15. Telefonen for døve - kommer
16. Mer rettferdighet for foreldre og barn!
17. Verdenskongress «for døvelærere» hundre år etter Milano
18. Fullt kjør på Ål!
19. Et mål er nådd: Eikholt
20. Døvetolkning på statsbudsjettet!
21. HOD
22. «Josef»


1979
1. Nyttårshilsen fra forbundsformannen
2. Mareritt - eller tragedie?
3. Marsj fremover for de døvblinde
4. Skal vi arbeide videre for nordisk/internasjonalt tegnspråk?
5. Tanker omkring en rapport
6. Det nytter å kjempe!
7. Mens vi venter på «døvetelefonen»...
8. «Herre -»
9. Misforståelser omkring tegnspråk
10. Ny anti-integrasjons-linje i fjernsynet?
11. Grense må trekkes
12. Barneåret og de hørselshemmede
13. Miljøet må bevares
14. Nynorsk på kinoene
15. Førskole- og grunnskolelærere i kø for å lære tegnspråk
16. Vi marsjerer igjen!
17. Norge og verden
18. Oppvurdering av tegnspråket ved opptak til lærerskolene
19. Behov for 5-6 arbeidskonsulenter og vi har bare én (p.t. ingen)
20. Norges Døveforbund som studieorganisasjon
21. Statens spesiallærerskole, c/o Molboland henv.:
Lærerutdanningsrådet 22. Den store gleden


1978
1. Foreningsarbeidet øker!
2. Innkalling til landsmøtet 1978
3. Døvetolken i fokus
4. Forslag for hørselssentralene:Det minner om et fatamorgana!
5. Har vi nok med oss selv?
6. Er de til å stole på?
7. Spesialskole for hørselshemmede må bygges på Vestlandet!
8. Gledelig nyhet i fjernsynet: Daglig tekstet «Ettermiddags-nytt»
9. Døvetolk-utdanningen over til Ål, lover statsråd Egeland
10. I demonstrasjonstog med krav til myndighetene
11. De døvblinde - stadig forsømt...
12. Etter landsmøtet...
13. Foran sommerens begivenheter
14. Det går tregt i departementet!
15. Nå kommer tilpasningskursene!
16. Fram til demonstrasjon!
17. De første døvetolkene med offentlig godkjennelse
18. Er vi aggressive?
19. Døveorganisasjonen i Norge 100 år
20. Skal vi isolere oss?
21. Utrolig ørken-vandring for døveskolen på Vestlandet
22. Før julen ringes inn...


1977
1. Over i eget nybygg!
2. GODT NYTT ÅR!
3. ...fra ham skal tas endog det han har
4. Vel talt (om integrering) ekspedisjonssjef Bjørge!
5. Stortinget og Regjeringen i utakt med befolkningen?
6. Utdannings-plan for døvetolker er klar - start i år!
7. Kan vi vente at hørselssentralene skal bli hva de bør være?
8. Audiopedagogene som samarbeids-partnere
9. Kontakten med myndighetene
10. Enighet om tegnspråk - men likevel uenighet?
11. Elever på Briskeby skole tar bladet fra munnen
12. Ved en åpningshøytidelighet
13. Teksting vil føre til protest fra hørende
14. Spørsmålstegn ved vår organisasjon?
15. Lettere for funksjonshemmede å bli ansatt i staten?
16. Er ingenting for grovt i kampen mot spesialskolene?
17. Den døve er først og fremst et menneske!
18. Verken normalisering eller integrasjon
19. Endelig: Tolk-utdanningen starter opp!
20. Bøker - er det noe for oss?
21. Foreldrene - våre nærmeste medarbeidere?
22. Norges Hørselsvern på krigsstien igjen


1976
1. GODT NYTT ÅR
2. Selvangivelsen og de hørselshemmede
3. Døv som Nobelspris-vinner!
4. Innkalling til landsmøte 1976
5. Skal integreringen presses igjennom?
6. Hvor skal hørselshemmede arbeide?
7. Døves Trykkeri A/S 25 år
8. Helsedirektoratet og Lions Club
9. Nå kommer kursene på Ål!
10. Foran et rolig landsmøte
11. Informasjons-offensiv men bare en begynnelse
12. Varsomhet med integreringen i skolen!
Ny døveskole i Bergen og Trondheim!
13. Døvearbeidet fremdeles avhengig av Døves landslotteri
14. ET SKIFTE
15. Vi kan forstå lærerne - vanskeligere å forstå departementet
16. Enstemmig sosialkomité - men når kommer bevilgningene?
17. med fjernsynet i fokus
18. En følge av «integreringen»?
19. God utvikling for tekniske hjelpemidler
20. Tanker ved en stengt dør
21. Rystende utslag av integrering av døve barn på hjemstedet
22. Ord - noe så vidunderlig - så fantastisk!


1975
1. Stikkordene for det nye året: Samarbeid og trivsel
2. En rettighets-erklæring for funksjonshemmede
3. Staten - det er IKKE vi
4. ALTERNATIV?
5. Om å feie for egen dør
6. Når frende blir frende verst
7. Stopp - jeg har noe å si deg!
8. Norsk døveundervisning 150 år
9. Foreldre i kamp
10. Trivsel i forenings-miljøet
11. Døve som fremmedarbeidere i Norge
12. Spesialskole-loven er opphevet!
13. Ved et 25 års jubileum
14. Døv som kateket, også en milepel
15. Førskolebarna i fokus
16. Vanskelig for eldre døve
17. Økende forståelse for de hørselshemmedes situasjon
18. Barnebøker med tegnspråk er å få hos norske forhandlere!
19. Det offentlige språket og de hørselshemmede
20. Heinickes minne bør hedres!
21. Navnet skjemmer ingen - men departementet sier noe annet
22. Når er det jul?


1974
1. Arbeid - utbytte - glede
2. Takk og pris: Hørselsvernet har ikke gitt opp - ennå!
3. Innkalling til LANDSMØTE 1974
4. Norges Vanførelag har brutt solidariteten
5. KUD-budsjettet: lite oppmuntrende,
men «integrerings-faren» synes overstått
6. Normalskolen er for tøff for funksjonshemmede!
7. Ansettelses-politikken i stat og kommune
8. Et anlegg med perspektiver
9. Barna som kasteballer
10. Tegnspråk-ekspertene ved et veiskille
11. Om å skyve fra seg ansvar...
12. Handlingsprogram og avklaring
13. Nytt ord: HØRETAKTIKK
14. Om helbredelse av døvhet
15. Syn, erfaring og målsetting
16. Kulturen - og vi
17. Norges Vanførelag (Norges Handikapforbund) som gjøkunge?
18. Har du en oppgave som PASIENT-VENN?
19. Statsbudsjett og troverdighet
20. En sosial-budsjett uten kontakt med virkeligheten
21. KULTUR-ARBEIDET viktig del av miljø-politikken
22. JULENS INNHOLD


1973
1. Store saker foran realisering i 1973
2. Oppgave å løse på det lokale plan: Hjemmehjelpere for døve
3. Seland slår et slag for oss igjen
4. Foran innspurten i «Aksjon Ål»
5. Et «Døves Riksteater» underveis i Sverige!
6. «Redd barna» hjelper døve barn i Nord-Vietnam!
7. Grove beskyldninger mot organisasjonene
8. Utvidet nordisk samarbeid - utvikling i riktig retning
9. «Aksjon Ål» vel i mål: Nær 160.000 i foreningsaksjonen
10. Foreldre i «samme båt»
11. Registrering og statistikk
12. Historiske begivenheter på løpende bånd
13. Vår egen folkehøyskole innbyr til første kurs!
14. Behov for avklaring om terminologien
15. Valgflesk-tider
16. KRINGKASTINGSTIDEN med hardt utfall mot N.D.L
17. Krav til den nye regjeringen
18. Det offentlige skulle gå foran...
19. Vår folkehøyskole åpner portene
20. Skolestreik på Skådalen!
21. Statsbudsjettet
22. «Han som steg ned»


Tilbake