Døves Tidsskrift nr. 16, 1. august 1997:

En NY gruppe dannet under Verdensforbundet for døve:

Deaf Adoption News Service

Den nye gruppen, med forkortelsen DANS, ble i mai 1997 godkjent som «Special Interest Group» i Verdensforbundet for døve (WFD). Dette er kommet i stand etter korrespondanse mellom Verdensforbundet for døve og en arbeidsgruppe på fire personer, ledet av NDFs Rune Anda.
Som «Spesiell interesse-gruppe» kan «Deaf Adoption News Service» (DANS) operere helt selvstendig, men DANS vil opprettholde kontakt og dele informasjon med WFDs generalsekretariat i forhold til spesielle interesseområder, og DANS vil være i stand til å be om bevilgninger/støtte fra WFDs styre til spesifikke aktiviteter/prosjekter.

Glede
Det er stor glede blant medlemmene i arbeidsgruppen, som består av Jamie Berke, USA, Barbara J. White, USA, Robert Peckford, Storbritannia, og Rune Anda, Norge. (Personene var presentert i DT 29/96.)
I tiden framover vil arbeidsgruppen prøve å lage informasjonsmateriell. Man vil prøve å få adopsjonsmyndighetene i barnas opprinnelsesland til å oppspore foreldreløse døve barn på barnehjem, og - om mulig - gjøre dem klar for adopsjon, eller plassering i et fosterhjem. Man ønsker at disse barna skal komme til et ordentlig hjem, og helst til et hjem hvor tegnspråk brukes. Man vil også gjøre DANS kjent hos adopsjonsmyndigheter over hele verden.

DANS
Deaf Adoption News Service ble opprettet av Jamie Berke, USA, i 1994. Hun skal være kontaktperson mellom WFD og DANS. Hun driver, og oppdaterer gratis oversiktsliste over foreldreløse døve barn, på Internett. Adressen er: http://www.erols.com/berke/deafchildren.html.


Europeisk seminar for adopsjonsmyndigheter

Lørdag 14.09.96 hadde Rune en halv times innlegg om “Døve og Adopsjon” i Oslo, invitert av Statens Adopsjonskontor. Der var det et 4 dagers “Arbeidsseminar for europeiske adopsjonsmyndigheter”, med ca 25 deltakere fra 15 land. Deltakerne fikk utdelt et informasjonshefte på engelsk (bildet).


Hun har døve adoptivbarn fra
BRASIL, CHILE, CHINA, COLOMBIA og RUSSLAND

Phyllis Rogers er døvetolk, og sjefs-tolkeformidler tilknyttet Gallaudet University i USA. Hun er alene-mor til 6 døve adoptivbarn fra Chile, Colombia, Brasil, to barn fra China og Russland. I slutten av juli 1996 deltok hun (og hennes adoptivbarn) på en sammenkomst sammen med andre adopivfamilier på Gallaudet. Her viser Phyllis Rogers fotoalbumet sitt til Jamie Berke.


Hun har 22 døve adoptivbarn fra
BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, INDIA OG PERU

Linda Martin, USA, har gjennom årene adoptert tilsammen 22 døve barn. “Hun har fått tillatelse til å adoptere så mange barn fordi hun tok godt vare på de hun allerede hadde adoptert, og fordi det er så få adoptivforeldre som er villige til å ta imot døve barn,” sto det å lese i The Washington Post, USA, 13. november 1992. Linda Martin, som er rådgiver for døve studenter i Montgomery County skolesystem, sier at hun adopterte sitt første barn 1983, etter at hun hadde overbevist adopsjonsforeningen om at hun er spesielt godt kvalifisert til å gi et godt hjem til barnet, siden hun er døv selv. Den ene adopsjonen førte til en annen, og til enda flere. Nå deler Martin en felles bolig med åtte soverom, med sine barn og Lottie Riekhof, pensjonert professor og venn av familien, som har spesialisert seg på døveutdannelse på Gallaudet universitetet. Martin fant mange av sine barn gjennom American Adoption Agency, som holder til i Washington.

Tilbake