Tidlig språkopplæring best

Barn må lære språk før de fyller fem år for å beherske det flytende. En undersøkelse viser at døve barn som først lærte tegnspråk da de begynte på førskolen, hadde problemer med å skrive og lese godt. Noen av barna hadde like store språkproblemer som mennesker som har hatt hjerneslag. Døve barn som derimot hadde lært tegnspråk av foreldrene helt fra de var små, behersket morsmålet sitt like godt som hørende barn. Barn må altså lære språk tidlig for å kunne beherske det godt.

Kilde: New Scientist. Sakset fra Bergens Tidende 04.02.2001.

Tilbake