H J E L P !

Finnes det AA for døve?

Vi har i dag (25.05.2001) mottatt nødrop fra en døv i Norge som har alkoholproblem. Han/hun ønsker ikke å søke hjelp av en psykolog via en døvetolk (“ikke tale om”). Heller ikke vil han/hun ta kontakt med psykiatrisk klinikk for døve i Oslo. Det han/hun ønsker, er å få kontakt med døve som har opplevd alkoholproblem. Og han/hun spør om det finnes AA (Anonyme Alkoholiker) for døve?

Kan noen hjelpe med å svare ham/henne?

Send mail til: anda@online.no
Så skal vi formidle det videre.

AA sin hjemmeside

Tilbake