ASL? BSL?

Argumenter fra en debattkveld i Danmark, høsten 2000
(Klipp fra det danske Døvebladets julenummer, nr. 10/2000.)

For ASL:

 1. ASL er det mest udbredte tegnsprog i verden. Det kan bruges som et lingua franca dvs. et fælles sprog, som man kan bruge på tværs af landegrænser. Det giver udvidet mulighed for fælles kommunikation på verdensplan uden brug af tegnsprogstolke.

 2. ASL tilhører den samme tegnsprogsfamilie som dansk tegnsprog. Der er mange grammatiske fællestræk. Desuden er håndalfabetet stort set det samme.

 3. Der er mange bøger og videobånd baseret på ASL med tegnsprogspoesi, fortællinger og information om for eksempel døves historie, som kan bruges som undervisningsmateriale i engelsk-undervisningen.

 4. Gallaudet University er en god mulighed som praktik- og studiested for døve studerende.

  Undervisning i et tegnsprogsmiljø, hvor studier i ASL kan kombineres med Deaf Studies, psykologi, sociologi, tegnsprogslingvistik m.m.

For BSL:

 1. BSL er forbundet med den engelske kultur, hvis værdier ligger den danske kultur nær.

 2. Større mulighed for studerende for at få EU-støtte til studieophold i England.

 3. Fri bevægelighed i EU.

 4. Lærebogssystemerne til engelskundervisningen ligger tæt op ad engelsk, og med BSL vil det være oplagt at bevare eksisterende systemer.

 5. Den danske døvekultur og den engelske døvekultur har mange fællestræk.

Til Runes meny