"Involver meg - og jeg forstår det"

Døves Tidsskrift 11/2001, i forbindelse med at Ingvild Roald har tatt doktorgraden:

Lang hadde sett på strategier som elevene brukte og fant at de som lyktes best var de som deltok mest aktivt. Her gikk han bort til tavlen og skrev opp:

Fortell meg - og jeg glemmer det.
Vis meg - og jeg husker det.
Involver meg - og jeg forstår det

Harry G. Lang, professor ved The National Technical Institute for the Deaf (NTID) i Rochester, USA.

(Sagt i forbindelse med undervisning av døve studenter)

Til Runes meny