07.02.1990:

Bekreftelse

Bergens Tidende, PS-siden (bakside), 07.02.1990:

PS-redaksjonen ser seg i dag i stand til å bringe utdrag fra en privat korrespondanse. Vi kan forsikre leserne om at det på ingen måte betyr at vi vil gi oss inn på avsløringer a la «Edderkoppen». Her er det ikke tale om samtaler som er tatt opp på bånd, snarere om personer som skriftlig har lagt bånd på seg.

Korrespondansen har foregått mellom personene Rune Anda og Erling Jacobsen. Personen betegnet undertegnede, er i dette tilfelle Rune Anda. Korrespondansen gjelder:

...en sak som undertegnede fikk høre om, men som undertegnede ikke visste om undertegnede skulle tro på, og som undertegnede endelig fikk bekreftelse på i det følgende notat fra Erling Jacobsen:

«...og du tror at du vet noe som du egentlig bare tror du vet, fordi det du vet er ikke det du vet, men det du tror du vet, og det du tror, det er ikke det samme som det du vet at du vet, derfor må du ikke lenger tro at du vet, men vite at du vet, slik at når du tror du vet, så skal du vite at du tror det du burde visst...»

Vi forstår. Eller tror at vi forstår.