Hvordan ønsker vi oss "den nye døveskolen"?

Det var tema i Bergen Døvesenter torsdag 16. mars 2002 kl. 18,30.

Thorbjørn Johan Sander ble av Bergen Døvesenter høsten 2001 utnevnt som døvesenterets representant til brukerrådet ved Vestlandet kompetansesenter. (Hanne Kvitvær er også med.)

Vestlandet kompetansesenter hadde bedt brukerrepresentanten om å redegjøre for synspunkter blant døvesenterets medlemmer, om døveskolens framtid. Derfor ønsket han å legge fram saken til drøfting i døves hus den kvelden.

Frammøtet var heller magert, ca 30 personer lyttet spent på Thorbjørn Johan Sanders innledning. (De vanlige meldinger pr. telefaks om foredragstemaer i døvesenteret, sendt til både Bjørkåsen skole og Hunstad skole, ble ikke gjort denne gangen, idet Sander mente at dette var en sak man ønsket å høre fra døve som ikke har noen tilknytning til kompetansesentrene.) Det magre frammøtet tyder kanskje på at medlemmer flest ikke føler noe forhold til skolene lenger. Det var nydelig vær den kvelden, solskinn og blå himmel. For noen fristet det kanskje mer å utnytte det fine været med uteaktiviteter. Tilstede var en god del døve døvelærere. Navn vi kan nevne "i farten" bortsett fra Thorbjørn Johan Sander, er: Gunnar Hansen*, Edvard* og Kate* Rundhaug, Martin Skinnes*, Marta og Toralf Ringsø*, Ingunn* og Helge* Herland, Ann Liss* Opdal og Egil Johansen, Gunn Kristin* Selstad, Ingeborg* Skaten, Inger Rekk, Erling* Jacobsen, Emil og Birgit C. Leinebø, Rune* Anda med flere. De fleste - se navn med stjerne - hadde noe å si.

Innlegget og debatten varte i en time og 45 minutter.

Synkende elevtall ved døveskolene bekymrer mange. Grunnen er nesten soleklar: Foreldre til CI-opererte ønsker at deres barn skal få mer taletrening enn det døveskolen kan tilby. På grunn av det foreslår de tilstedeværende at døveskolene åpner for "fler-tilbud" der døveskolen kan ha grupper som deles opp i "Tegnspråk-klasser", "TSS-klasser", og kanskje noen spesielle klasser ("tale-klasser"?). Dette - mener man - kan bidra til at elevtallet øker (døveskolene reddes), og at elevene selv kan få "smake" på ulike kommunikasjonsformer som stort sett kan skje i friminuttene/fritiden. Ut fra det mener man at elevene vil få en realistisk vurdering av hva som behager vedkommende best i framtidig utdanningsøyemed. (Og det støtter jeg.)

Det så ut som om det var "enveiskjøring" i døvesenteret: L97 MÅ bestå, og den gruppen må ikke forsvinne fordi foreldre flest trekker sine CI-barn ut av døveskolene og disse skolene kanskje legges ned pga. for få elever.

Thorbjørn Johan Sander, som selv er CI-operert, sa til slutt - etter vel 100% støtte for L97 reformen - at "vi må kjempe for å beholde døveskolene". Det viser at han kanskje er villig til å stå på for voksne døves klare standpunkt?

Men møtet konkluderte at det er behov for panel-debatt: At der blir argumentert både fra de som taler for "hørendes liv" for CI-barna - og de som taler for "døves liv" for CI-barna. (De i anførselstegn er mine ord.) Man vil også diskutere hva vi mener om "Tvilling-skole" der både døve og hørende er sammen, a la Vetland skole. Det kan bli en veldig interessant debattdag/-kveld hvis det blir aktuelt! Døvesenterets daglig leder, Helge Herland, noterte diverse punkter som kom fram under debatten.

Rune