Bergens Tidende, 23. april 2002:

Om støy

Dersom man har på oppvaskmaskin, kjøleskap, pc, stereo på "stand by", tv-en på "stand-by" pluss et par lysrør, blir dette samlet skadelig for hørselen? Er det slik at man kan plusse ventilatorens decibel pluss kjøleskapets decibel pluss oppvaskmaskinens decibel osv. og så får man etter hvert for mange decibel til at det er sunt? Eller hvordan regner man egentlig ut støynivået i et hjem? spør Katrine Hanssen fra Landås.

Bergens Tidende:
Vi sendte spørsmålet videre til Statens forurensningstilsyn, som ga oss dette svaret: Decibelskalaen har sitt nullpunkt (0dB) ved den nedre høreterskelen og toppunkt (140 dB) ved den øvre grensen for hørbar lyd. Siden skalaen er logaritmisk gjelder en del spesielle regler: Når lydnivået øker med 10 dB, tidobles lydenergien. En økning på 3 dB gir en dobling av lydenergien. To like lydkilder som summeres, gir altså en økning på 3 dB. Eksempel: 30 dB + 30 dB = 33 dB. Hvis forskjellen mellom to lydkilder er 10 dB, for eksempel 60 dB og 70 dB, vil disse til sammen gi 70,4 dB. I praksis betyr dette at med mer enn 10 dB ofrskjell mellom to lydkilder, vil lydnivået være bestemt av den sterkeste kilden. Menneskets subjektive oppfatning av lydstyrke følger imidlertid ikke decibelskalaen. Underøkelser viser a de fleste vil oppfatte en økning i lydnivå på 10 dB som en fordobling. ette vil imidlertid kunne variere noe med lydens karakter. En endring på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 5-6 dB vil være tydelig, forklarer rådgiver Gunnar Bratheim i Statens forurensningstilsyn (SFT).
Ønsker du å vite enda mer om støy, kan du klikke deg inn på Statens forurensningstilsyns støysider: www.miljostatus.no/Tema/klimaluftstoy/stoy/stoy.stm
Eller Norsk Forening Mot Støys hjemmeside: www.stoyforeningen.no