Navneforandring:

Designtrykkeriet


Siden 28.02.2001 er denne siden blitt lest ganger.

Jeg har registrert delte meninger om navneskiftet fra Døves Trykkeri AS til Designtrykkeriet AS, både her i bladet og blant døve og døves venner rundt omkring i landet. Det er forståelig at noen reagerer på at man forlater det velkjente navnet som trykkeriet har hatt i snart 50 år, fra det ble opprettet av Norges Døveforbund 1. april 1951.

Imidlertid har man merket at mange av kundene var noe skeptiske til å kjøpe tjenester hos Døves Trykkeri AS, - rett og slett fordi gamle fordommer fremdeles lever i folks bevissthet.

For et par år siden var det skriftlig avstemning blant de ansatte på trykkeriet, der spørsmålet var om trykkeriet skulle skifte navn. Resultat: Bare en stemte nei. Alle de andre stemte ja.

Dermed ble det satt i gang en prosess, som varte i noen måneder. Alle ansatte ble oppfordret til å komme med navneforslag. De navnene som hadde flest stemmer, ble plukket ut, og disse ble det igjen stemt over. Juryen fikk til slutt fem navn å velge mellom. Slik gikk det, og navnet ble Designtrykkeriet AS (navnet er litt vrient å uttale for oss døve).

Det er viktig å få fram at også døve ansatte på trykkeriet ønsket å skifte ut bedriftens navn. Blant dem er det også døve som har jobbet der i flere tiår. Men selv om vi støttet navneforandringen, var det vemodig å oppleve at det gamle navnet ble borte. Jeg er ikke i tvil om at mange vil fortsette å kalle bedriften for ĞDøves Trykkeriğ. For øvrig er vi svært glade for at folk viser interesse for bedriften og dens navn.

Rune Anda.

Innlegg i Døves Tidsskrift nr 4, 2001