Hva synes du?
(Se resultat av avstemningen på slutten av siden)
26 svar hittil

.

Drømmeskole? / Ønskeskole?

INKLUDERENDE SKOLE
for barn som er helt eller delvis hørselshemmet
og for barn med Cochlea Implantat

i samlokalisering med

DEN LOKALE GRUNNSKOLEN
(à la Vetland skole og tvillingsskolen Oppsal skole)

ORGANISERING

Klassene deles opp således:

1
BARN MED TEGNSPRÅK SOM FØRSTESPRÅK
OG NORSK SOM ANDRESPRÅK
(tegnspråk som undervisningsspråk)

2
BARN MED NORSK SOM FØRSTESPRÅK
OG TEGNSPRÅK SOM ANDRESPRÅK
(TSS - tegn som støtte til norsk tale - som undervisningsspråk)

3
BARN MED NORSK SOM FØRSTESPRÅK
(undervisning gjennom tale, hørsel og munnavlesning)

4
HØRENDE BARN AV DØVE FORELDRE
SOM HAR BÅDE TEGNSPRÅK OG NORSK SOM FØRSTESPRÅK

5
HØRENDE KLASSER

FORDELER

Stort miljø - Mange venner
Bli fortrolig med flere kommunikasjonsmetoder
Tilpasset undervisning
Trygghet
Stort faglig miljø

.
OBS! Denne spørreundersøkelsen er fullstendig frivillig.
Noen er kanskje interessert i å se om det er interesse for en slik skolemodell,
og hvor mange av de som "stemmer" som er positiv til det.

Jeg selv er (kun ett valg):
Døv
Døv-blitt
Tunghørt
Hørende
CI-operert

Hvis du er forelder:
Jeg er forelder til barn som er
(kun ett valg, hvis flere barn men en hørselshemmet, velg det siste):
Døv
Døv-blitt
Tunghørt
Hørende
CI-operert

Hvor bor du?
Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet

Hva synes du om ovenstående modell
til framtidig skole for hørselshemmede?

Kommentarer (hvis du vil):

Når du klikker på SEND SKJEMA,
blir det sendt direkte til min private e-post adresse.

(Til din orientering: Hvis du svarer, kommer din e-post adresse automatisk til meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal unngå å motta det. Denne sendingen er frivillig. Resultatene skal komme fram her under når jeg har lest svarene. Hilsen Rune.)
Det ser ut til at sendingen av og til svikter. Noen sender isteden e-post direkte til meg på anda@online.no med sine stemmer (iallefall har to gjort det). Ser du ikke at din stemme er oppdatert innen 10 timer, så har jeg altså ikke fått det.

27 = Antall svar hittil
00 = Vet ikke
24 = Ja, jeg synes det høres bra ut
03 = Nei, jeg er ikke enig

Besvart av (antall)
10 = Døve
00 = Døv-blitte
02 = Tunghørte
12 = Hørende
01 = CI-operert
02 = Ubesvart

Foreldre-barn:
08 = Har døve barn
00 = Har døv-blitte barn
01 = Har tunghørte barn
05 = Har kun hørende barn
09 = Har barn som er CI-operert

Hvor bor du?
00 = Nord-Norge
03 = Trøndelag
09 = Vestlandet
04 = Sørlandet
11 = Østlandet


Kommentarer:

Hørende mor til et CI-barn (som svarte "ja"):
- Tegnspråk som første språk med undervisning på tegnspråk er et must - men det er jo også viktig at miljøet ikke blir så begrenset - men at man kan forholde seg til ulike miljøer. viktig ikke å isolere seg for meget - men ha muligheter til å ha nærhet til ulike grupperinger både hørende og døve. Så en slik modell bør være bra.

Hørende far til et døvt barn (som svarte "ja"):
- Det må være en forutsetning at alle har reelt tilbud om opplæring i begge språk - minimum 3 timer uken - som engelsk har nå..

Hørende far til et CI-barn (som svarte "ja"):
- Oppdelingen forutsetter at det er nok elever. Dumt om vi fikk 4 klasser på et trinn med en elev i hver.

Forelder til et CI-barn (som svarte "ja"):
- Jeg synes at modell nr. 2 passer best og sikrer optimal oppfølging og valg av kommunikkasjonsmetode. Poenget er å kunne velge fritt selv etterhvert - og da må begge språk kunne tilbys. Dessuten er det bedre å kunne to språk enn et språk. Som Ole Brum sier - ja takk begge deler.