Siden 29.11.2004 er denne siden blitt lest

ganger.

Forprosjekt Kina 2001

Tegnspråk og tospråklighet

Areopagos og HfD samarbeider om et forprosjekt om tegnspråk og tospråklighet i Kina.
Forespørselen er kommet fra Amity Foundation, som bl.a. støtter skole for døve i Nanjing.
Vi reiser på et besøk til Nanjing for å samle informasjon, vurdere bistandssamarbeid og utveksle fagkompetanse om døves livssituasjon, tegnspråk og tospråklighet. Hvis vi etter forprosjektet kommer fram til at det er grunnlag for et prosjekt, er målet å skrive en søknad om prosjektmidler.


Reiseperioden:
21. august - 5. september 2001

Velg "Dagbok fra Kina" - for der er tekst og bilder fra fra nevnte periode!