Kina-flagget

Kopiert fra Teknologisk Forlags bok: "Flag og riksvåpen, 1997

Tilbake