Nanjing 1991

Første møte med Marius

På kartet kan vi blant annet se hvor barnehjemmet ligger,
og likeså døveskolen som vi besøkte

Tilbake