Billedspråk

Mange kinesiske tegn har kulturbakgrunn

Eksempler:

1

2

3

4

1:
To kvinne-tegn sammen = Krangle

2:
Tegn for kvinne + tegn for barn = God, bedre

3:
Tegn for mann + tegn for tre = Hvile (mann hviler under et tre)

4:
To tegn for tre = Skog

(Tegnene i rammen er kopiert fra Cecilia Lindqvists "Tegnenes rike", Aschehougs forlag, 1993)

Tilbake