Madagaskar 21.-28. oktober 2010

Ivar Larsen Sveberg og Rune Anda representerte Norges Døveforbund
(Prosjekt-arbeid: Organisasjonsutvikling, tolkeutdanning og tegnordbok/-dvd)

Foto: Rune

Nede, mellom de to lange trappene.

På den andre siden bodde vi på Hotel du Louvre. Her er 160 trapper ned, og 171 trapper opp. Mye salg langs begge sider av trappene.

Hotel du Louvre. Her var det tidligere spisesal i 2. etasje. Men det er revet. Hotel du Louvre har overtatt Supermarkedet på hjørnet, som nå fungerer som resepsjon og der er også spisesal. I 2. etasje er det innredet nye rom for gjester.

Lolona og Rivo

Ivar går gjennom regnskapet sammen med Rinja og Lala på forbundets kontor.

Sekretær Fanja (hørende) og Dimby på kontoret til Madagaskar Døveforbund (FMM)

Bildet viser oss to sammen med elever og to døve lærere (Mandiby bak til venstre og Lucien til høyre) hos FMM (døveforbundet). Det var ikke plass for dem på døveskolen. Døveforbundet opprettet tilbud til "skoleløse" døve i tre byer, "Committee Base Rehabilitation" (CBR). Testprosjektet ble innført i Antananarivo (10 elever), Antalana (9 elever) og Toliara (10 elever) der elevenes reiseutgifter og lærernes lønn dekkes av FMM. Tilbudet startet i september 2010.

Både Rune og Ivar var imponert over FMMs tegnordbok-prosjektet, som var ferdig vinteren 2010. Den store boken er på over 400 sider, og inneholder mer enn 3.000 tegn (forklart på gassisk, fransk og engelsk, samt døves "uttale", og den lille boken på ca 1.000 tegn kun på gassisk.

FMM-logo viser hvor de lokale døveforeningene er, og røde felter viser hvor døveskolene er.

Datter til Bartho, som går på døveskolen i Akama. Hun reiser hjem en gang i året (sommer).

Dimby og Bartho på et hotell på øya Sante Marie.

Dansepiker lørdag kveld 23. oktober.

Blekksprut til middag!

Ivar

Vi vandrer på vei til møtestedet der flere personer venter på oss, søndag morgen 24. oktober.

Rune spør hvem av de i salen som er døve. Her ser vi dem.

3 voksne døve menn - uten tegnspråk. De har aldri gått på skole.

Her ser vi 8 av 16 barn og ungdommer på øya Sainte Marie som ikke går på skole. Det håper vi blir ordnet med snart.

3 voksne døve.

Damen til høyre er kona til Bartho.

Med denne motorsykkelen kjørte Bartho gjennom hele øya Sainte Marie (øya er over 50 km lang), og sporet opp mange døve, i alle aldre.

Bartho til høyre, med kone og sønn. De har tre barn. (Bildet under fikk vi over e-post 6.11.2010)

Bartho med familie.

Bartho med sin mor.

Familien til Bartho driver kiosk. Her stenges butikken, for vi skal ut.

Bartho har egen hytte ved kysten. Pent, ikke sant?

Madagaskar har spesiell vegetasjon. Her ser vi et tre i midten, som er symbol både på Madagaskars offisielle logoer og til Døveforbundets logo.

Med denne bilen dro vi på tur i et par timer.

Vi passerte nettopp et følge som feiret "Likvendingsfest". I spissen gikk en dame med en kiste på hodet.

Denne "Baobaoen" var alt Ivar fikk se denne gangen. Han håper å få se de ekte trærne, "skogenes mor", neste gang.

Farvel vakre Sainte Marie. Nå setter vi kursen til flyplassen - tilbake til hovedstaden Antananarivo søndag 24. oktober.