Hjelp døve barn på Madagaskar til å få undervisning!

I forbindelse med NDFs prosjektarbeid på Madagaskar, var Ivar Larsen Sveberg og Rune Anda i hovedstaden Antananarivo fra 21. til 28. oktober 2010.

 

Bartho har vært veldig aktiv med å finne døve på øya. Kartet viser hvor Madagaskar Døveforbunds tilsluttede lokale døveklubber befinner seg (14 i alt her). Sainte Marie er vist med rød pil.

 

Se Bartho fortelle om sin søken etter døve på øya (VIDEO - tar ca 5 min før videoen kommer - verdt å vente!!!)

Fra lørdag 23. til søndag 24. oktober besøkte de øya Sainte Marie. Der er det en liten døveforening med ca 15 medlemmer. Lederen der, Bartho (bildet), har gjort en fantastisk innsats. Han kjørte rundt på øya med motorsykkelen sin. Når han var innom landsbyer, spurte han folk om det bodde noen døve der. På den måten kom han i kontakt med døve i alle aldre, skrev navn, fødselsdato og mye mer. Vi fikk kopi med navn på alle han fant på øya. Se bildene under.

Listen hans viste 16 døve barn og ungdommer. Ingen av dem går på skole, bortsett fra hans egen datter, som går på døveskolen i Antananarivo. Datteren kommer hjem kun en gang i året. Reisen er for dyrt.

Mens vi var der og pratet med både Bartho og Dimby (leder i Madagaskar Døveforbund), kom Ivar med forslag om å samle inn gavepenger i Norge for å gi døve barn på øye skoleplass.

Kontoen er nå opprettet, og pengene skal brukes akkurat til formålet: Skole/undervisning til døve barn. Vi starter med de som bor på øya Sainte Marie. Vi har vært i kontakt med rektor på den nærmeste døveskolen, i Toamasina. Der bekrefter de at de har plass til flere døve barn. Problemet er at de aller fleste ikke har råd til å betale for barnas skoleplass.

Det koster ca kr 115 pr. måned (kr 1.150 pr år, fra september til juni). Det inkluderer undervisning, internat, mat og materialer.  

(Vi takker for hyggelig tilbakemelding fra noen av dere! En foreslår at man kan gå inn i nettbanken og legge inn faste overføringer en gang hver måned, kanskje kr 100 eller kr 150. Forslaget er veldig bra.)

Denne aksjonen gjennomføres i samarbeid med Madagaskar Døveforbund, under kontrollerte forhold.

(Til orientering: Madagaskar Døveforbund opprettet i september 2010 skoletilbud til skoleløse døve barn i tre byer, og har planer om å utvide det. Døveforbundet betaler lønn til lærerne, og til elevenes transport. Det er alltid økonomien som avgjør om tilbudet kan fortsette. Se tekst og bilde nederst på siden.)

 

SKOLETILBUD TIL DØVE BARN PÅ MADAGSKAR

v/Ivar Larsen Sveberg

Storbakken 130

7650 VERDAL

KONTO NUMMER: 9775 15 92772 

Her finner du giroblanketten

Vi kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.

-----------------

5. november 2010: Ivar holder foredrag om prosjektet på Madagaskar, samt om støtteaksjonen, i Nord-Trøndelag Døveforening.

 

Døve barn + familien

Foto: Bartho (siste uke i oktober 2010) - Disse barn har pr. november 2010 ikke noen skoleplass.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madagaskar Døveforbund
vil øke skoletilbud til døve barn/ungdom som IKKE har råd til å gå på skole. Her er et bilde fra hovedstaden Antananarivo 21. oktober 2010:

Bildet viser oss to sammen med elever og to døve lærere (Mandiby bak til venstre og Lucien til høyre) hos FMM (døveforbundet). Det var ikke plass for dem på døveskolen. Døveforbundet opprettet tilbud til "skoleløse" døve i tre byer, "Community Based Rehabilitation" (CBR). Testprosjektet ble innført i Antananarivo (10 elever), Antsirabe (9 elever) og Toliara (10 elever) der elevenes reiseutgifter og lærernes lønn dekkes av FMM. Tilbudet startet i september 2010. Også til slike tiltak ønsker vi å støtte, for døveskolene på Madagaskar KAN være fullt belagt så de ikke har plass til flere.