Madagaskar 2008

Mahajanga 20 august 2008

Reisende: Hanne Kvitvær og Rune Anda (NDF) - skal delta i Madagaskar Døveforbunds workshop 20 august og landsmøte 21-22 august.

Ketil Kvitvær, Astrid Tokle, Norunn Kalvenes og Lena Mei Kalvenes Anda (turister)

 

I dag var det workshop der man gikk gjennom prosjektarbeid 2004-2008 og diskusjon om framtidige prosjekter. På slutten av dagen gikk man gjennom statutter (vedtekter) for døveforbundet.

 

Før man gikk i gang med workshop, var det stående stillhet for Ingebjørg Finstad. "Hele Madagaskar" kjente henne og satte stor pris på hennes arbeid gjennom mer enn 50 år.

 

 

Nordmenn ble presentert på scenen.

 

Representanter fra de forskjellige regionene på Madagaskar:

 

Antalaha: Mrs Fety Voniera Louistte (Deaf President), Mr Ranajakahobiarinaivo Arlin (Hearing Committe)

 

Antsiranana: Mrs Rasoarivelo Charlotte (Hearing Committe), Mrs Rajaozanary Perline (Deaf Cash)

 

Antsirabe: Mrs Razanatanala Raphaeline Hamalisoa (Deaf Committe), Mr Andriamampiaandriarivo Rakotomalala (Deaf Committe)

 

Antananarivo: Mrs Rhanitriniaina Lydia (Deaf Vice President), Mr Ndrholison Herman (Deaf Committe)

 

Mahajanga: Mrs Rafidiarijaona Ninie Claudia ( Half hearing Secretary), Mr Mananjara Gillaume Bernardin Guy (Deaf President)

 

Manakara: Mrs Lydia Anna Javel (Deaf President), Mr Javel Camille Yves Vivy (Deaf Committe)

 

Toamasina: Mr Tambi Jean Eric Christophe ( Deaf President), Mr Nomenjanahary Demond Nirina (Deaf)

 

Island Sainte Marie: Mr Betkow Jean Bartho Etienne (Deaf President), Mrs Rafitoarison Raymonde (Hearing Vice President).

 

Toliara: Mr Rehomiky Jean Alfred Ramanantsoa (Hearing President), Mr Raslofonirina Regis Elien (Deaf Secretary)

 

Morondava var ikke til stede (transportproblem)

 

 

 

Vedtektene til Madagaskar Døveforbund (FMM) er svært forskjellig fra det vi kjenner til fra Norges Døveforbund og ellers i mange land. FMM har hatt vedtekter lenge, men de siste årene ble det gjort betydelige endringer. Denne gangen blir vedtektene finpusset etter at man har studert rapport fra en gassisk konsulent i mars 2008 som gikk gjennom hele prosjektet til FMM.

 

Vi "sakser" litt fra vedtektene (som de kaller "statutter") - som er på 6 maskinskrevne sider:

 

* Artikkel 3 sier blant annet at gassisk tegnspråk og offisielt gassisk språk brukes i kommunikasjon, at andre språk kan brukes i skriftlig kommunikasjon avhengig av de involverte landene, at ordet "døv" definerer en person som bruker tegnspråk som kommunikasjonsform.

* Artikkel 5 sier bl.a. at FMMs prosjekter skal ta sikte på å oppnå god livskvalitet for døve, å informere befolkningen om døve og deres muligheter, å hjelpe de som skal etablere døveforening og -regioner, osv.

* Artikkel 6 sier bl.a. at som medlemmer kan opptas alle døveforeninger over hele Madagaskar som oppfyller vilkårene. De skal sende sine vedtekter til FMM. De skal sende liste over medlemmer. Medlemskontingenten skal være mellom ca 67 øre og ca kr 1,67 pr. år, men de skal ikke tvinge medlemmer til å betale medlemskontingent dersom de ikke har råd. De skal ha en foreningsleder som kan lese og skrive og som kan gassisk tegnspråk.

* Artikkel 11 sier bl.a. at døveforeninger har rett til å få årlig økonomisk støtte fra FMM, etter antall medlemmer i foreningen.

* Artikkel 12 sier bl.a. at døveforeningene skal sende årsmelding og oversikt over aktiviteter til FMM.

* Artikkel 15,1 sier bl.a. at hver region (fylke) har en eller flere representanter til landsmøtet, at de må kunne lese og skrive, at de må kunne tegnspråk eller gassisk talespråk (de har også hørende medlemmer) osv. Antall representanter til landsmøtet gjøres etter følgende medlemstall:

10-19 = 1 representant

20-49 = 2 representanter

50-99 = 3 representanter

100 og oppover = 4 representanter

* Artikkel 16,1 sier bl.a. at FMMs president må være en døv person, som kan lese og skrive, og som kan (minst) litt engelsk og fransk, og kan bruke datamaskin, og korrespondere med e-post. Presidenten skal være lønnet. Nestleder skal være en døv person, ikke lønnet. (Her er også detaljer om hver eneste valgbar person i FMMs styre.)

* Artikkel 16,5 sier bl.a. at FMM-presidenten er "overhode" for alle døveforeninger på Madagaskar, at han/hun er representant for FMM ved alle offisielle arrangementer, at han/hun er ansvarlig for driften av FMM, at han/hun skal lede forbundsstyremøtene, at han/hun har signeringsansvar for FMM osv. (Vedtektene har spesifikke instruks også for de andre valgte personer i FMM-styret.)

* Artikkel 21 sier bl.a. at endring i vedtekter må fattes med 2/3 av stemmene på landsmøtet (som hos NDF).

* Artikkel 22 sier bl.a. at ved eventuell oppløsning av FMM (må ha 2/3 flertall stemme) overlates eiendelene til døveforeningen i Antananarivo (hovedstaden).

 

Alle som er medlem i FMM blir registrert med spesiell ID-sertifikat hos myndighetene på hjemstedet sitt på Madagaskar. Uten ID-sertifikat oppnår man ikke mye!

 

 

Norske tilskuere.