Møter etc.

Velg bakgrunnsfarge:

Jeg er:
Døv Døv-blitt Tunghørt CI-operert

Tolkemangel = OK fravær?

Kanskje du er valgt inn i et styre hvor det er mange hørende. Du må bestille tolk. Hva skjer når du ikke får tolk? Du melder forfall, men møtet gjennomføres uten deg. Har du opplevd det slik?

Hva mener du om det? Burde møtet utsettes fordi du har lovlig muligheter til å komme, men kunne ikke delta fordi tolk ikke kan skaffes? Og at du er uskyldig.

Kanskje du har noe på hjertet som du gjerne vil ta opp på møtet. Mener du at møtet burde utsettes til du får tolk?

Når du klikker på SEND SKJEMA, blir det sendt direkte til min private e-post adresse.

(Til din orientering: Jeg øver meg på å se hvordan dette fungerer. Hvis du her svarer, kommer din e-post adresse uheldigvis automatisk til meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal unngå å motta det. Denne sendingen er frivillig. Resultatene skal komme fram her under når jeg har lest svarene. Foreløpig vet jeg ikke hvordan man kan få resultatet opp helt automatisk.)

16 = Antall svar hittil
01 = Jeg vet ikke
13 = Ja møtet burde utsettes!
02 = Nei, møtet kan gjennomføres likevel!

Besvart av (antall)
13 = Døve
00 = Døv-blitte
00 = Tunghørte
00 = Hørende
00 = CI-operert
03 = Ikke besvart