Veien til Norges Døveforbund på Asker, Oslo

Et stykke fra jernbanestasjonen går det en sti fram til
bygningen der Norges Døveforbund holder til på Asker.

Foto: Rune Anda, 21. mai 2001