Fram til sommeren 2003: Over 1.000 besøk. Fra og med 01.01.2004:ORDTAK

(Opprettet 11.02.2002)


På forespørsel fra eieren av hjemmesiden, har døvelærer Fred Sætveit sagt seg villig til å fylle denne siden med ord og uttrykk (også ordtak), og forklare betydningen av disse uttrykkene.

Du kan sende ord/uttrykk som du lurer på, til Fred Sætveit. Klikk på navnet hans under bildet og så sender du e-post til ham.