Fram til sommeren 2003: Over 1.200 besøk. Fra og med 01.01.2004:


"Hvem sa hva"-serien

(Opprettet 01.01.2002)


Både døve og hørende har gjennom årenes løp kommet med uttalelser (enten skriftlig eller muntlig) som har gitt grunn til ettertanke. Vi skal her prøve å hente fram utsagn som har stått i "Døves Tidsskrift" (og tidligere "Tegn og Tale"), og likeså i ulike publikasjoner (andre tidsskrifter, bøker o.a.) og på Internett, der hørselshemmede har vært tema. Kanskje også påstander som vi synes er verdt å nevne.

Kanskje du har hentet fram utsagn som du ønsker skal komme med i "Hvem sa hva"-serien?

Da er du velkommen til å sende tipset over e-post: Utsagn som jeg har lest/hørt